nieuws

Productie van binnenlandse duurzame energie stagneert

bouwbreed

den haag – De productie van duurzame energie is in de afgelopen twee jaar nagenoeg gelijkgebleven. Zowel in 2003 als in het jaar daarvoor is het niveau van de Nederlandse energievoorziening afkomstig uit binnenlandse duurzame energiebronnen op 1,5 procent blijven steken.

Dit blijkt uit cijfers die zijn gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wel heeft een verschuiving plaatsgevonden tussen de duurzame bronnen onderling. Zo steeg de productie van groene stroom van windmolens met 43 procent als gevolg van een toename van het opgestelde elektrisch vermogen. Windenergie draagt voor ruim 20 procent bij aan de productie van duurzame energie.

Biomassaverbranding daarentegen daalde het afgelopen jaar fors met 26 procent. Volgens het CBS is een aantal factoren daarvoor verantwoordelijk: de invloed van een veranderend subsidieregime, de hogere kostprijs, technische problemen en moeilijkheden met milieuvergunningen. Ondanks de daling in de centrales was de totale bijdrage van biomassaverbranding aan groene energieproductie 60 procent. De bijdrage van overige bronnen is minder dan 20 procent.

Reageer op dit artikel