nieuws

Prestatiecontracten vragen eenvoudige, objectieve meetlat

bouwbreed Premium

Vastgoedbeheerders willen bij onderhoudscontracten lage prijzen en garantie van kwaliteit. Onderhoudsbedrijven willen ruimere winstmarges en continuïteit. Een strijdigheid van belangen die volgens Arie Warnaar vaak wordt vergeten.

De discussie over prestatiegericht werken bij onderhoud laait de laatste maanden weer flink op. Dat komt enerzijds doordat vastgoedbeheerders nu, na de vele fusies, zich meer concentreren op de interne budgettering en kwaliteitsstrategie op middellange en lange termijn. De uitvoering van het werk wordt dan uitbesteed of verzelfstandigd. Anderzijds zien we nieuwe discussies ontstaan door het uitkomen van de publicatie �Prestatiegericht samenwerken bij onderhoud� van SBR en OTB.

De doelen bij de vastgoedbeheerders zijn hierbij gericht op het behalen van lage prijzen en het eisen van garanties om de risico�s te kunnen beheersen. Onderhoudsbedrijven doen het voor ruimere winstmarges en continuïteit. Wat opvalt is dus de strijdigheid tussen het behalen van lage prijzen bij een objectief controleerbaar kwaliteitsniveau, en de noodzaak van ruimere winstmarges bij de onderhoudsbedrijven.

In de vele publicaties wordt dat feit ondergesneeuwd door het neuzelen over “prestatieafspraken na vervangingen en totale verbetering” en “verzekerde garanties”. Maar het moet gaan om de vraag of je elkaar een eenvoudige en objectieve �meetlat� kunt bieden waarmee je de prestatie-eisen kunt formuleren en controleren.

Het onderhoudsbedrijf moet dan zowel de �business unit� kunnen zijn voor het realiseren van de uitvoering binnen de eisen van de vastgoedbeheerder, als voor �adviseur� kunnen spelen voor het leveren van de onderhoudsscenario�s op grond waarvan de vastgoedbeheerder zijn proces steeds weer kan verbeteren. De praktijk laat zien dat dit goed is te regelen met meer dan uitstekende resultaten.

Praten over garanties moet je doen bij het kopen van een stofzuiger of een wasmachine. Praten over prestatiecontracten doe je in processen met de gezamenlijke zorg voor een genormeerd meetinstrument, het gezamenlijk beheersen van risico�s, behalen van lage prijzen, de zorg voor redelijke winstmarges en de continuïteit van de bedrijven. Dan pas heb je het over prestatiegericht samenwerken.

Reageer op dit artikel