nieuws

Peijs onderzoekt alternatief Zuiderzeelijn

bouwbreed

den haag – De zogeheten terugvalvarianten van de Zuiderzeelijn, een opgewaardeerde Hanzelijn (Hanzelijn-plus) en een intercity, worden door het ministerie van Verkeer en Waterstaat uitgewerkt als referentieproject.

De uitkomsten daarvan wil verkeersminister Peijs leggen naast de resultaten van de prijsvraag onder marktpartijen die begin volgend jaar start voor de bouw van de magneetzweefbaan en hogesnelheidslijn (hsl). Deze twee varianten voor een snelle verbinding tussen Schiphol en Groningen genieten de voorkeur van het kabinet.

De toezegging van Peijs volgt op aandringen van de Tweede Kamer. Meerdere fracties vinden dat de financiële haalbaarheid van een Hanzelijn-plus en de intercity ook in de prijsvraag moet worden meegenomen.

Peijs acht dit niet wenselijk, aangezien deze twee gaan behoren tot het hoofdrailnet, met dan vanzelfsprekend de NS als exploitant en ProRail als bouwer. Ze zegde VVD-kamerlid P. Hofstra desgevraagd wel toe ook de mogelijkheden van een publiek-private samenwerking (pps) bij de Hanzelijn-plus te bekijken. Alle kamerfracties zijn het erover eens dat de snelle verbinding tussen de Randstad en Groningen er moet komen.

Twijfels zijn er evenwel over de financiële haalbaarheid van de magneetzweefbaan of de hsl. Het Rijk steekt maximaal 2,73 miljard euro in het project. Dit is inclusief een risicoreservering van 27 procent. Van de betrokken provincies en gemeenten moet ongeveer 1 miljard komen. De prijsvraag moet uitwijzen voor hoeveel geld marktpartijen deze verbindingen denken te kunnen bouwen, inclusief de exploitatie. Afhankelijk hiervan, besluit de minister in samenspraak met de Tweede Kamer over het vervolg. Dit besluit wordt eind 2005, begin 2006 genomen.

Vallen de magneetzweefbaan en de hsl af, dan komen de Hanzelijn-plus en de intercity als mogelijkheden in beeld. “De prijsvraag brengt de ultieme duidelijkheid”, aldus Peijs.

Almere neemt een aparte positie in de samenwerkingsovereenkomst tussen Rijk en regio�s. Als enige heeft Almere het recht, voordat een besluit wordt genomen over de uitkomst van de prijsvraag, uit het project te stappen als er geen duidelijkheid is over onder meer de verdere groei van de stad.

Reageer op dit artikel