nieuws

Overheden KAN-gebied maken keuze oplossing file

bouwbreed

elst – Hoewel doortrekken van de A73 van Nijmegen over de Waal naar Slijk-Ewijk de beste oplossing voor fileproblemen is in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen, kiezen de overheden voor een tweede Nijmeegse stadsbrug in combinatie met verbreding van de A50.

Die optie is nog voor 2011, te realiseren. Dat vinden de besturen van provincie, KAN en de gemeenten Arnhem en Nijmegen. De regio is het eens geworden over het verkeer over de Waal. In het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) voor 2005 moet de KAN-regio aangeven wat per se noodzakelijk is in het hoofdwegennet, maar tot voor kort klonken steeds verschillende geluiden richting Den Haag.

De keuze is gebaseerd op studies naar de effecten van varianten om de verkeersproblemen op te lossen. Als criteria namen ze de realiseerbaarheid, de oplossing die de variant biedt op middellange en lange termijn, de financierbaarheid en het draagvlak.

Reageer op dit artikel