nieuws

Officieren goedkoper uit op kamers in Haags duinhotel Projectgegevens

bouwbreed

den haag – Legerofficieren die in Den Haag aan het werk moeten, hoeven door de week niet meer op een huurkamer in de stad te verblijven. Op het terrein van de Alexanderkazerne heeft Heijmans IBC een officiershotel gebouwd met 444 kamers. Een hele vooruitgang, vindt de gebouwendienst van Defensie, die ten aanzien van de bouw koos voor een innovatieve aanbestedingsvorm.

Het huren van kamers bij hospita�s en dergelijke werd de rijksdienst te veel van het goede, legt kolonel Tom de Groot van de dienst Gebouwen Werken en Terreinen van Defensie uit. “Het aanbod in de hofstad is beperkt en de prijzen zijn fors, terwijl de kwaliteit in veel gevallen te wensen overlaat.” Verder werd het aanhouden van een kamerbestand op de vrije markt organisatorisch te ingewikkeld, maakt hij het kritische oordeel over het huren in de stad compleet.

Een simpele rekensom maakte duidelijk dat zelf een onderkomen bouwen een stuk goedkoper zou zijn. Verschillende bouwbedrijven werd gevraagd hiervoor een plan van aanpak in te dienen op basis van een programma van eisen en een voorlopig ontwerp van Mecanoo Architecten.

De voorstellen moesten worden ingediend op blanco papier (zonder briefhoofd) in een vastgesteld lettertype, om de bedrijven voor de beoordelingscommissie onherkenbaar te maken. Dit moest borg staan voor een eerste onafhankelijke beoordeling. Daarna mochten de bedrijven hun plannen nogmaals insturen, nu op hun eigen briefpapier, inclusief kostenspecificaties. Volgens een puntensysteem waarmee de verschillende onderdelen werden beoordeeld, is een definitieve rangschikking gemaakt. “Transparant, objectief en eenduidig”, noemt hoofd planontwikkeling Eric Scheffers van Heijmans IBC Bouw in Rotterdam deze aanpak. Bij de beoordeling sleepte zijn bedrijf de hoogste score in de wacht.

Toen de opdracht binnen was, begon voor de aannemer de uitwerking van het voorlopig ontwerp in nauwe samenwerking met de architect en opdrachtgever. Doel was het optimaliseren van de verschillende fases van het ontwerp- en bouwproces. Hierbij is gewerkt met het UAV GC 2000, omdat de normale UAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden) niet toereikend zijn, aldus Scheffers. De UAV GC 2000 is speciaal opgesteld voor geïntegreerde contractvormen zoals deze.

“Met deze aanpak hebben wij onze kennis bij het zoeken naar optimalisaties maximaal kunnen benutten, ten aanzien van zowel kwaliteit als logistiek.” In een vroeg stadium is op voorstel van Heijmans IBC de keus voor een aantal bouwmaterialen en productiemethoden aangepast, zo geeft hij aan.

De opdrachtgever toetst de voorstellen en beslist over de acceptatie ervan. “De rol van de opdrachtgever kan hierbij zo intensief zijn als hij zelf wenst”, schetst Scheffers de verhoudingen. Volgens hem leidt de gekozen aanpak tot een heldere prijs. “Als je hierbij werkt volgens een goede vraagspecificatie, heb je tijdens de bouw nauwelijks meer te doen met meer- en minderwerk.” Voorbeelden van optimalisaties die tot stand kwamen tijdens de uitwerking in overleg met Mecanoo (voor de esthetiek) en technisch adviesbureau ABT (voor de constructies) noemt Scheffers onder meer “de aanpassing van de funderingen aan de beschikbare bekistingssystemen, de kwaliteit van de detailleringen, de bouwlogistiek en de aanpassing van de betonnen spouwbladen ten behoeve van metselwerk, metselondersteuningen en lateien”.

Het woongebouw is als een ring ontworpen en dat stelt bijzondere eisen aan de bouwlogistiek. “Het binnenterrein was belangrijk voor de aanvoer van materialen en kranen. Om toegang te houden hebben we de ring niet gelijk helemaal gesloten. Dat is pas gebeurd toen al het materiaal op zijn plaats was, inclusief dat voor de binnentuin. In het gedeelte waar is gestart met de bouw, werd toen al vloerbedekking gelegd.”

Omdat je op die manier alle fases van het bouwproces gelijktijdig kunt zien, spreekt architecte Francine Houben van Mecanoo over het project als een goede leerschool voor de jonge architecten. De ring in aanbouw “was net een slang die zichzelf in de staart bijt”, beschrijft zij beeldend.

Dit �hotel� op het kazerneterrein aan de Haagse Van Alkemadelaan kijkt uit op de duinen, waarvan het terrein ook deel uitmaakt. Houbens doel was een gebouw te maken dat past in de omgeving, daarom groeit in de tuin vooral helmgras en is het reliëf dat bij de bouw in de jaren dertig deels was gladgestreken, meer dan hersteld. De binnentuin wordt bijvoorbeeld gedomineerd door een gigantische kunstmatige duinheuvel, die tevens de omwonenden een groter gevoel van privacy moet geven. De bouwstijl met baksteen, horizontale ornamenten en drie tot vier woonlagen verwijst naar die van de aanliggende wijk Benoordenhout.

Boven op de huidige 444 kamers voor de officieren staat een uitbreiding gepland met nog eens 300 kamers. Wanneer die er daadwerkelijk komt, is in deze tijd van bezuinigingen echter onzeker. Op het terrein is tevens ruimte gereserveerd voor de omvangrijke nieuwbouw die op stapel staat voor de vestiging van het Internationaal Gerechtshof.

Ontwerp: 2001-2002

Uitvoering 2002-2004

Bouwtijd: 16 maanden

Bruto vloeroppervlak: 16.435 vierkante meter.

Bouwkwaliteit: dubo-plus

Opdrachtgever: Defensie

Aannemer: Heijmans IBC bouw,

Capelle aan den IJssel

Architect: Mecanoo Architecten BV, Delft

Constructeur: ABT adviesbureau voor

bouwtechniek BV, Delft

Installatieadviseur: Halmos Adviseurs, den Haag

Bouwfysisch adviseur: DGMR, Den Haag

Dubo-adviseur: Halmos Adviseurs, Den Haag

Adviseur bouwkosten: Basalt Bouwadvies, Nieuwegein

Reageer op dit artikel