nieuws

Nijmegen breekt ondergronds door

bouwbreed

nijmegen – Door de voetgangerstunnel samen te voegen met een ernaast gelegen goederentunnel wordt de doorgang op station Nijmegen bijna twee keer zo breed. De doorbraak gebeurt tussen twee Vierdaagsen in.

De voetgangerstunnel in Nijmegen is voor veel treinreizigers een bron van ergernis. De 20 meter lange onderdoorgang is slechts 5 meter breed en daarmee ontoereikend om de dagelijkse stroom treinreizigers in snelle banen te leiden. “De reizigers stonden hier bijna stil in de spits. De tunnel was te beperkt wat tot gevaarlijke situaties kan leiden wanneer er paniek uitbreekt” verklaart ing. A. Horzelenberg, projectmanager afdeling nieuwbouw regionale projecten van opdrachtgever ProRail.

Dagelijks stappen op station Nijmegen circa 27.000 mensen in en uit onder wie tweederde gebruikmaakt van de tunnel.De verwachting is dat dit aantal de komende jaren naar 40.000 oploopt. Om de doorstroming te verbeteren wordt de tunnel momenteel door Reef Infra uit Oldenzaal verbreed. Dat gebeurt door de voetgangerstunnel samen te voegen met een ernaast gelegen voormalige goederentunnel. Deze iets smallere onderdoorgang werd tot voor kort gebruikt door een schietvereniging. 

De twee tunnels waren van elkaar gescheiden door een 1 meter dikke gemetselde muur. Na de doorbraak (investering 6 miljoen euro) ontstaat er een 9 meter brede passage. De verbouwing begon na de Vierdaagse van 2003 en moet voor de volgende editie klaar zijn.

Voor de samenvoeging moest het bestaande tunneldek eraan geloven. “Het oude dak was opgebouwd uit 80 centimeter hoge I-liggerprofielen met daartussen gemetselde boogjes. De hele 1 meter dikke constructie rustte op drie steunpunten. Omdat er een steunpunt wegviel, moest er een heel nieuw dak op.”

Maart jl. werd het spoor tachtig uur buiten werking gesteld om het oude tunneldek en de tussenwand te slopen en een nieuw dek te plaatsen, “twee werkweken in één weekeinde” zoals Horzelenberg de spoedklus samenvat. De nieuwe overkapping bestaat uit geprefabriceerde betonnen balken; voorgespannen T-liggers die in de lengte zijn nagespannen voor een optimale krachtenverdeling. Volker Stevin Rail & Traffic maakte van de gelegenheid gebruik en vernieuwde gelijkertijd het erboven gelegen kruiswissel. “De overlast voor treinreizigers is hier beperkt. Het grote voordeel van station Nijmegen is dat doorgaande treinen langs de buitenzijde van het tweede perron kunnen passeren, terwijl de sporen tussen de perrons tijdens de werkzaamheden als kopsporen konden fungeren. De reizigers moesten alleen wat meer lopen.”

De voorbereiding vergde meer tijd dan voorzien, niet alleen vanwege de ondergrondse infra maar ook door de ondergrond zelf. Horzelenberg: “Toen het emplacement in Nijmegen werd aangelegd is veel grond opgebracht. Het gaat om scherp zand dat in het verleden slecht is verdicht. Bij het aanbrengen van de eerste damwanden verzakte de stationskap 10 centimeter.”

De projectmanager wijst op de betonnen perronrand op het tweede perron die over een lengte van enkele tientallen meters is verankerd. “Bij de aansluiting van de bouwput op de bestaande bebouwing troffen we zelfs een gat van 30 centimeter aan. De wanden hingen grotendeels in de lucht.” Vanwege de slechte ondergrond werd het zandpakket geïmpregneerd en met grout geïnjecteerd.

Herinrichting

Naar een ontwerp van Holland Rail Consult komen aan het eind van de tunnel aan weerskanten nieuwe (rol)trappen en een lift. Daardoor ontstaat een vide waardoor tunnelgangers van en naar het licht toe lopen.

De hellingbaan op het eerste perron verdwijnt, die van het tweede perron blijft in tact en is in feite �extra�. Horzelenberg: “Er was geen noodzaak om deze hellingbaan te slopen, ook omdat er een relatie ligt met de funderingsdiepte van de omliggende bebouwing.”

De nieuwe onderdoorgang wordt gecombineerd met de herinrichting van het stationsgebouw. De NS wil aangrenzend aan het eerste perron een afgeschermd perronplein realiseren met commerciële activiteiten dat als verblijfplaats voor reizigers fungeert.

Werknemers van Reef Infra zijn momenteel bezig met het slopen van de oude hellingbaan op het eerste perron waar de stationskap door een tijdelijke constructie wordt ondersteund. “Veel werkzaamheden kunnen niet gelijktijdig worden uitgevoerd, vanwege de beperkte werkruimte noodvoorzieningen die moeten worden aangebracht.

Reageer op dit artikel