nieuws

Meer huurwoningen door constante stijging

bouwbreed

den haag – Jaarlijks kunnen 20.000 huurwoningen extra worden gebouwd als de huren met 2,5 procent stijgen gedurende de komende tien jaar.

Dit blijkt uit een analyse van het ministerie van VROM naar de effecten van het huurbeleid op de woningmarkt, die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd. Inclusief de huidige productie van jaarlijks 14.000 huurwoningen, komt het totaal dan op 34.000 huurwoningen. Dit is bijna de helft van het aantal nieuwe woningen dat het kabinet jaarlijks erbij wil om het huidige woningtekort van 170.000 weg te werken.

De corporatiesector en particuliere verhuurders worden geacht hiervan de helft voor hun rekening te nemen. Van die 20.000 woningen extra kan driekwart worden gebouwd door woningcorporaties en de rest door de particuliere huursector dan wel beleggers.

Achtergrondinformatie

De analyse is opgesteld als achtergrondinformatie bij de voorstellen van minister Dekker (VROM) om het huurbeleid in de komende jaren te verruimen. Hoeveel woningen er daadwerkelijk jaarlijks worden gebouwd, hangt hoofdzakelijk af van nog te maken prestatieafspraken de komende zomer tussen het Rijk, provincies, gemeenten en de woningverhuurders.

Onderdeel van het nieuwe huurbeleid is een geleidelijke verhoging van de huren, bovenop de inflatie. Als tegenprestatie moeten de verhuurders meer woningen bouwen.

Als begin 2008 blijkt dat de verhuurders de afspraken niet zijn nagekomen, zal de verruiming van het huurbeleid niet verder worden doorgezet. Slagen ze er wel in de benodigde extra woningen te bouwen, dan mogen ze de huren vanaf dan extra verhogen.

Samenspraak

Deze afspraken heeft het kabinet gemaakt in samenspraak met de verhuurders Aedes (woningcorporaties), IVBN en Vastgoedbelang (beleggers in vastgoed) en de huurders, de Nederlandse Woonbond.

Het kabinet wil ook het aandeel huurwoningen op de vrije markt vergroten van nu 5 procent, naar 15 à 25 procent uiterlijk per 1 juli 2006, om de woningbouwproductie op te voeren. Hiervoor wil het kabinet de zogeheten liberalisatiegrens van 597 euro per maand verlagen.

Deze maatregel moet meer investeerders aantrekken, die zeggen pas te willen investeren in woningen die een maandelijkse huursom hebben van ongeveer 550 euro, omdat hier vraag naar is.

Reageer op dit artikel