nieuws

Kartelpolitie duikt in Vinex na meldingen uit b&u-sector

bouwbreed

den haag – De helft van de 451 meldingen bij de Nederlandse Mededigingsautoriteit (NMa) is afkomstig uit de burgerlijke en utiliteitsbouw. De kartelpolitie overweegt naar aanleiding daarvan zich alsnog op de ontwikkeling van Vinex-locaties te storten. Afgelopen maand zijn nog eens ruim vijftig tips binnengekomen boven op de 400 meldingen tot 1 mei.

Op korte termijn hangt dertig bouwers een nieuwe boete boven het hoofd. De NMa heeft wederom het onderzoek naar zeven kartels afgerond en besluit binnenkort tot het opleggen van sancties. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage NMa-onderzoek bouwsector die minister Brinkhorst (economische zaken) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Verder blijkt dat bij de vrijwillige meldingen van bouwbedrijven zoveel nieuw bewijs zit dat de NMa capaciteitsproblemen krijgt. Momenteel houden 25 mensen zich bezig met de binnengekomen meldingen. Minister Brinkhorst heeft al toegezegd bij te springen om de afhandeling niet onnodig lang te laten duren. Van de 451 meldingen vallen 314 onder de zogenoemde clementieregeling. De overige 137 bevatten te weinig informatie om voor boetevermindering in aanmerking te komen.

Het merendeel van de bouwers heeft daarvoor het standaardformulier van de NMa gebruikt. Bouwers geven aan met wie zij kartelafspraken hebben gemaakt. Het aantal genoemde ondernemingen varieert van enkele tot honderden. In 95 procent wordt de informatie per bouwproject aangeleverd. Opvallend is dat een groot deel betrekking heeft op de periode tot eind 2001, maar ook van daarna. Ondanks het feit dat het bewijsmateriaal op een presenteerblaadje is aangeboden, verwacht de NMa dat ook nog aanvullend eigen onderzoek nodig is. Een grote ommekeer is dat de kartelpolitie nu spreekt van “goede medewerking” van de betrokken bedrijven. In het verleden zijn al dertien boetes aan bouwers opgelegd gekregen voor hun weigering om mee te werken aan onderzoek.

Kabelleggers

Verrassend is dat de helft van de meldingen van stenenstapelaars komt en slechts een kwart uit de gww-sector. Andere tips komen van installateurs, kabelleggers en toeleveranciers en bestrijken daarmee bijna de gehele bouwsector. Op basis van het materiaal uit de b&u-sector verwacht de NMa mogelijk alsnog nader onderzoek naar Vinex-locaties te gaan doen. Twee eerdere pogingen strandden op te weinig concrete aanwijzingen.

De vijftien grootste bedrijven hebben zich allemaal gemeld met materiaal over al hun deelsegmenten. Op basis daarvan verwacht de NMa dat in ieder geval alle overtredingen bij grote infrastructurele werken bekend zijn en zullen worden beboet.

Minister Brinkhorst doet nog geen uitspraken over de vijftig nagekomen meldingen met betrekking tot uitsluiting bij toekomstige rijksopdrachten. De bewindsman heeft steeds gezegd dat 1 mei de deadline is om �schoon schip� te maken en af te rekenen met het verleden. Wie daar geen gebruik van maakt, loopt het risico in het vervolg te worden uitgesloten van overheidsopdrachten. Voor de NMa maakt de meldingsdatum geen verschil.

Reageer op dit artikel