nieuws

Hou toch eens op over de renteaftrek

bouwbreed

Of het nu het IMF is, de OESO, de Nederlandse Vereniging van Banken of de Vromraad, allemaal vinden ze dat het Nederlandse stelsel van hypotheekrenteaftrek op de schop moet. Het is een open zenuw. De reactie uit het kabinet is steevast dezelfde: hou toch eens op en bovendien, het principe van renteaftrek mag dan nog […]

Of het nu het IMF is, de OESO, de Nederlandse Vereniging van Banken of de Vromraad, allemaal vinden ze dat het Nederlandse stelsel van hypotheekrenteaftrek op de schop moet. Het is een open zenuw. De reactie uit het kabinet is steevast dezelfde: hou toch eens op en bovendien, het principe van renteaftrek mag dan nog steeds intact zijn, het stelsel heeft meerdere aanpassingen ondergaan: de belastingschijven zijn verlaagd, de looptijd van de aftrek is gemaximaliseerd tot dertig jaar en vermogenswinst bij verkoop moet ingebracht worden bij de lening voor het volgende huis.

Over het verschil tussen geleidelijk aanpassen en het doseren van geloofwaardigheid. Dan maar beter de aftrek van de hypotheekrente in één klap afgeschaft. Zoek dekking. Dat de hypotheekrenteaftrek onlangs toch weer op de agenda werd gezet is trouwens veelzeggend. Misschien is het Brussel, met haar natuurlijke wens tot harmonisatie van de belastingen in de inmiddels vijfentwintig lidstaten van de Unie. Maar net zo makkelijk is het ingegeven door het besef dat het stelsel van renteaftrek het Nederlandse bankwezen bevoordeelt, want hun profijt stelt hen in de gelegenheid om de vleugels wijder uit te slaan dan de buitenlandse concurrentie. Is er niet iets te verzinnen waarbij de hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft, de huizenmarkt zo min mogelijk wordt verstoord en er dezelfde mate van geloofwaardigheid blijft als thans het geval is?

In hypotheekrenteland kennen we drie hoofdrolspelers: de huizenkopers, de banken en het ministerie van Financiën. De huizenkopers geven de bank een hypotheek in ruil voor een lening, waarvoor ze rente betalen en daarvan krijgen ze een deel terug via renteaftrek. Om de hypotheekrenteaftrek in een keer af te kunnen schaffen gaan mijn gedachten uit naar een bruteringsoperatie zoals die in de huursector heeft plaatsgevonden; ingewikkeld maar de moeite waard. Een kwestie van een slim programma bouwen en even verder kijken dan jaarlijkse kosten en opbrengsten.

Er zijn circa 3 miljoen huizenbezitters met hypothecaire verplichtingen. Gezamenlijk betalen zij per jaar 24 miljard euro aan rente.

Door de aftrekfaciliteit loopt de schatkist 10 miljard mis. Iemand met een hypotheek betaalt daarmee gemiddeld 8000 euro aan de hypotheekbank en via belastingaftrek krijgt hij 2400 euro terug van de fiscus. Het betalen van 8000 euro ligt contractueel vast.

Wanneer er iets verandert dan kan dat alleen door de bijdrage van 2400 euro een andere vorm te geven. Het idee is om dat via een uit te werken traject te versleutelen naar individuele woningeigenaren. Omdat het geenszins de bedoeling is dat de staat zich afwendt van de bevordering van het eigen woningbezit, zou het versleutelen samen moeten vallen met de introductie van een stelsel van (fiscaal vriendelijk) bouwsparen. Dat lijkt een complicerende factor, maar tegelijk kan het de overgang versoepelen. Het biedt ieder wat wils.

De hypotheekrenteaftrek is weg, je kan maatwerk leveren richting inkomenscategorieën en de geloofwaardigheid wordt er niet minder door.

Wanneer de afschaffing een feit is zullen de huidige hypothecaire verplichtingen gewoon doorlopen, maar valt de genoemde 2400 euro vrij zij het dat deze nu wordt ingezet in het kader van de bepleite bouwspaarregeling.

Bij starters is er wel een probleem. Zij hebben vaak nog niet kunnen sparen, betalen daarom wel de 8000 euro rente per jaar en zullen voor de 2400 euro een beroep willen doen op de schatkist. In principe valt daar een gat. Om dat probleem te �tackelen� zou het aflossen van hypotheken (verder) bevorderd moeten worden en de dan vrijvallende middelen in te zetten voor starters.

Misschien kan het zelfs worden gekoppeld aan de levensloopregeling. Of gaat dat wat te ver?

Arie de Klerk

Publicist over bouwen en

Reageer op dit artikel