nieuws

Helft minder arboregels, FNV vreest voor meer ziekteverzuim

bouwbreed

den haag – De nieuwe Arbowet kent straks de helft minder regels dan nu. Staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken wil meer overlaten aan de sociale partners. FNV Bondgenoten vreest echter hierdoor meer ziekteverzuim.

Binnenkort stuurt Rutte een brief naar de Tweede Kamer, waarin hij een systeem voorstelt waarin onderscheid wordt gemaakt tussen risico�s met een hoog en laag profiel. Rutte heeft al eerder aangegeven flink het mes te willen zetten in de arboregelgeving om zodoende de overheidsbemoeienis terug te dringen en de administratieve lastendruk voor werkgevers te verminderen.

Voor de werkzaamheden op de bouwplaats zal er met de nieuwe Arbowet, die er naar verwachting in november komt, weinig veranderen. De overheid blijft zich via regelgeving bemoeien met de werkzaamheden die hoge risico�s kennen, zoals werken op steigers en werken met gevaarlijke stoffen, ook al blijven de sociale partners in eerste instantie daarvoor zelf verantwoordelijk. “Het gaat om risico�s die tot calamiteiten, ziekte of uitval kunnen leiden”, aldus een woordvoerder van Rutte. “Zaken als het aantal wc�s op een afdeling en vaak gedetailleerde regels over kantoormeubilair, dus op werkvloerniveau, moet de overheid niet willen regelen. Dat wordt een zaak voor de sociale partners”, aldus de woordvoerder, die benadrukt dat het vooralsnog om “denkrichtingen” gaat.

Met een forse vermindering van het aantal arboregels komt Rutte tegemoet aan de noodkreet van MKB-Nederland.

De werkgeversorganisatie presenteerde onlangs een nota waarin ze ook voorstelt onderscheid te maken in grote en kleine risico�s. “Er zijn 3800 pagina�s aan normen en uitvoeringsregels en 1600 pagina�s aan arbo-informatiebladen”, zei voorzitter L. Hermans van MKB-Nederland drie weken geleden bij de presentatie van de nota.

Maatregelen

FNV Bondgenoten is allesbehalve content met de voorstellen van de staatssecretaris. De vakbond vreest dat het schrappen van de helft van de arboregels zal leiden tot meer ziekteverzuim, omdat veel werkgevers geen beschermende maatregelen meer zullen treffen. “Veel werknemers zullen op den duur gezondheidsklachten ondervinden. Met een hoger ziekteverzuim en dus hogere kosten voor de werkgever tot gevolg”, aldus arbodeskundige J. Warning van FNV Bondgenoten.

Voorschriften

De bond vindt wel dat onnodige arboregels moeten worden afgeschaft, maar stelt daarentegen ook dat op een aantal essentiële terreinen nog arboregels ontbreken. Zo zijn er in Nederland volgens de bond geen voorschriften op het gebied van tillen en werkdruk.

Ook de Tweede-Kamerfractie van GroenLinks vindt “rigoureus snijden in de Arbowet geen verstandige weg”, omdat werknemers dan niet langer tegen een ongezonde en onveilige werkplek worden beschermd. “Dubbelingen en tegenstrijdigheden kunnen eventueel worden geschrapt, maar we moeten niet het kind met het badwater weggooien”, meent kamerlid I. van Gent.

Reageer op dit artikel