nieuws

Heijmans voorziet dit jaar forse winstdaling

bouwbreed

rosmalen – Heijmans sluit 2004 af met een nettowinst van tussen de 60 en 66 miljoen euro. Die voorspelling doet het Rosmalense bouwconcern op basis van de gang van zaken in het eerste kwartaal van dit jaar.

De geraamde winst is belangrijk lager dan het nettoresultaat over 2003. Heijmans schreef vorig jaar 75 miljoen euro in de boeken. Daar bleef uiteindelijk 60 miljoen euro van over, na inhouding van de bouwfraudeboete van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Bij de nu uitgesproken winstverwachting is geen rekening gehouden met “eventuele gevolgen van onderzoeken van het Openbaar Ministerie en de NMa naar onregelmatigheden in de bouwsector”. Heijmans is één van de vier aannemers die zich eind dit jaar vrijwel zeker moeten verantwoorden voor de rechter. De kartelpolitie heeft bovendien nog drie zaken in behandeling waarbij Heijmans betrokken is. Mogelijk leidt dat dit jaar nog tot sancties.

Heijmans zegt tevreden te zijn over de eerste drie maanden van 2004. In de orderportefeuille zit voor 2460 miljoen euro aan werk, tegen 2341 miljoen euro een jaar eerder. Vooral op de woningbouwmarkt doet Heijmans het goed. In het eerste kwartaal verkochten de Brabanders 1291 woningen, ruim 451 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De aannemer won bovendien enkele prijsvragen op het gebied van conceptueel gebiedsontwikkeling.

De markt voor scholen en ziekenhuizen ontwikkelt zich volgens Heijmans “naar verwachting”. De kantorenmarkt daarentegen vertoont ten opzichte van vorig jaar geen verbetering. Dat geldt ook voor de sector infrastructuur. “De hevige concurrentieslag zet zich daar onverminderd door”, constateert Heijmans. “Wij stellen ons daarom in deze markt terughoudend op. De focus ligt meer en meer op langjarige onderhoudscontracten.”

De Rosmalens bouwer verkreeg onlangs dergelijke contracten voor 22 bruggen, sluizen en stuwen in Noord-Brabant. In Zuid-Holland werden contracten binnengehaald voor tunnelveiligheidsvoorzieningen en voor het onderhoud van rijkswegen.

De Engelse markt blijft voor Heijmans buitengewoon aantrekkelijk. In de eerste maanden van dit jaar sloot het concern meerdere woningbouwcontracten af met voornamelijk publieke opdrachtgevers. Samen met de Britse branchegenoot Taylor Woodrow werd Heijmans voorgeselecteerd als partner van de National Health Service voor de bouw van zorgfaciliteiten. De Duitse markt blijft in mineur. In België verwacht Heijmans echter een positief resultaat.

Eerder dit jaar liet Heijmans weten nog eens 250 arbeidsplaatsen te schrappen in Nederland en België, met name bij de kabel- en leidingdivisie. De daarmee gepaard gaande kosten zijn reeds in de winstverwachting voor 2004 meegerekend. Het concern kan niet aangeven hoe hoog de voorziening voor het banenverlies exact is.

Reageer op dit artikel