nieuws

Gevolgen Kaderrichtlijn water in 2009 zichtbaar

bouwbreed

den haag – De ruimtelijke gevolgen van de Europese Kaderrichtlijn Water zijn pas in 2009 bekend. Ook over de kosten wordt dan meer duidelijk. Dit tot grote frustratie van een Kamermeerderheid die graag wil weten welke consequenties de richtlijn heeft.

Dat bleek woensdag tijdens de behandeling van de Europese Kaderrichtlijn Water. Staatssecretaris Schultz van Haegen (water) zegde toe het centraal planbureau een berekening te vragen van de lasten op basis van de bestaande schets van de richtlijn.

De staatssecretaris wil in elk geval niet meer doen dan wat Europa vraagt, aangezien zij de richtlijn al erg ambitieus vindt. Bovendien gebeurt er volgens haar al genoeg in Nederland op watergebied. Zij denkt overigens niet dat alle doelen uit de richtlijn voor de gestelde datum in 2015 worden bereikt. Daarvoor zijn de wateren hier te veel vervuild en die zijn voor die tijd niet allemaal schoon te krijgen volgens de staatssecretaris.

Enkele Kamerleden vroegen zich af waarom de Kaderrichtlijn niet is opgenomen in de Nota ruimte. “De Kaderrichtlijn Water moet niet leiden tot nieuwe ruimteclaims. Anders krijg je het zoveelste project erbij. Daarom is dat niet opgenomen in de Nota ruimte”, aldus de staatssecretaris.

Doel van de EU-richtlijn is te zorgen dat elke inwoner van de Unie toegang heeft en houdt tot schoon drinkwater, veilig zwemwater en ecologisch gezonde meren, rivieren en sloten. Ook het grondwater wordt hierbij betrokken. De stroomgebieden van de grote rivieren zijn grensoverschrijdend, maar worden bij de landsgrenzen opgeknipt. Alle lidstaten zijn volgens de richtlijn echter gehouden aan een resultaatverplichting.

Het CDA vreest echter dat door het gebruik van verschillende meetmethoden in Europa de concurrentiepositie van Nederland in het geding is. CDA�er E. van Lith diende een motie in voor eenzelfde meetsysteem in heel Europa. De staatssecretaris zei het idee goed te vinden en zij zal erover praten met haar collega�s. Zij gaf de Kamer wel mee dat zij daar echter niet over gaat en dus niet kan beslissen over een dergelijk systeem.

Reageer op dit artikel