nieuws

Geen vergoeding voor klokkenluider Bos

bouwbreed

den haag – Minister-president Balkenende ziet geen dwingende reden voor een vergoeding aan Ad Bos, of welke klokkenluider dan ook. Hij vindt het wel goed dat de misstanden in de bouwsector aan het licht zijn gebracht.

Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer. Zolang het strafrechtelijk onderzoek naar klokkenluider Bos nog loopt “dien ik mij te onthouden van iedere vorm van inmenging in deze kwestie”, aldus de premier. De Tweede Kamer had hem gevraagd om uitleg nadat eerder een vergoeding voor de klokkenluider in de bouwfraude was afgewezen.

Bos had zelf het initiatief genomen om de premier te vragen naar een bijdrage aan het veiligstellen van zijn toekomst. Hij wilde ook een officiële bevestiging van Justitie dat hij geen verdachte is in de bouwfraude. Hij deed het verzoek omdat zijn functioneren onmogelijk is geworden sinds het aan de orde stellen van de bouwfraude. Balkenende heeft echter van minister Donner (justitie) begrepen dat Bos nog steeds wordt verdacht van strafbare feiten in het onderzoek. PvdA, GroenLinks, LPF, D66 en ChristenUnie vroegen ook een compensatie voor Bos.

De premier acht de beschermingsregels in de publieke sector en de gedragsregels in de marktsector voor bescherming van klokkenluiders tegen benadeling en sociaal onrechtvaardig ontslag voldoende. Hij ziet daarom geen reden voor een vergoeding, of een klokkenluiderfonds waar GroenLinks-kamerlid M. Vos om vroeg. Zij leidde destijds ook de parlementaire enquête die is ingesteld aan de hand van de schaduwboekhouding waarmee Bos de bouwfraude aan het licht bracht.

Reageer op dit artikel