nieuws

Extra aandacht voor gevoelige dijken in Westen

bouwbreed

den haag – Waterschappen Groot Haarlemmermeer, De Oude Rijnstromen en Wilck en Wiericke houden de komende maanden 50 kilometer veendijk extra in de gaten. “Ze vallen niet direct om, maar ze zijn gevoeliger dan andere”, zegt beleidsmedewerker waterkeringen van Wilck en Wiericke E. Bongaards.

Na maanden onderzoek concludeerden de drie waterschappen dat 50 van de 800 kilometer dijken in hun gebied niet voldoende zijn hersteld van de droogte van vorig jaar zomer. Weinig neerslag in de winter en het voorjaar zorgen ervoor dat de waterkeringen instabiel kunnen zijn.

De inspecteurs gebruikten bij hun onderzoek een checklist van de Unie van Waterschappen die na de dijkdoorbraak in Wilnis, vorig jaar zomer, is opgesteld. Deze lijst richt zich vooral op verschijnselen van uitdroging. Zo keken de inspecties meer dan voorheen naar het ontwerp en de opbouw van de waterkering en naar de dijkvegetatie. Het waterpeil langs de keringen en dijkscheuren en andere deformaties waren aandachtspunten.

Naar aanleiding van de verscherpte inspecties troffen de drie bovengenoemde waterschappen bij verschillende dijken, zoals in Zoetermeer, Hazerswoude en Reeuwijk, maatregelen. “We hebben het binnentalud verzwaard met een extra laag klei en bomen weggehaald”, zegt Bongaards.

Het is nog niet duidelijk wat er met de 50 kilometer lange �gevoelige� dijken in het gebied van de drie waterschappen gaat gebeuren. Bongaards: “We bekijken verschillende mogelijkheden. Het aanbrengen van een kleilaag is niet altijd de beste optie omdat extra gewicht op de kruin juist kan zorgen voor verschuivingen.” Hij benadrukt dat inspecties nog steeds de beste manier zijn om de betrouwbaarheid van veendijken vast te stellen.

Bongaards pleit ervoor dat er snel een oplossing moet komen om uitdroging van veendijken te voorkomen.

Deze week werd bekend dat een proef van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa) met kunstmatige bevochtiging van veendijken hoopgevend is. Het Wageningse onderzoeksbureau Alterra begon in opdracht van Stowa in februari van dit jaar een veldproef met een zogenoemde surfactant, een middel dat de spanning van het water vermindert. Via beregening houdt het surfactant de vochtigheid in bodems vast of bevordert de herbevochtiging van uitgedroogde (veen)bodems. Bongaards zegt dat zijn waterschap zelf ook zo�n proef wil doen, maar dan met een biologisch middel.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels