nieuws

Einde aan tweedeling wijk Bos en Lommer

bouwbreed Premium

amsterdam – Het stadsdeelbestuur van Amsterdam investeert de komende jaren ruim 900 miljoen euro in de verbetering van woningen en voorzieningen in het stadsdeel Bos en Lommer.

Dat heeft het stadsdeelbestuur gisteren verklaard bij de opening van het nieuwe winkelcentrum Bos- en Lommerplein.

Veertig jaar lang werd het stadsdeel doorsneden door de ringweg A10. Met de bouw van twee kantoorgebouwen boven de autoweg en de aanleg van een beschutte stadsstraat is die tweedeling opgeheven.

Aan de oostzijde van die verbindingsroute heeft AM Vastgoed een winkelcentrum gebouwd met 11.500 vierkante meter winkelruimte rond een plein met een dagelijkse markt en een ondergrondse parkeergarage. Bovendien zijn er wijkvoorzieningen, een bibliotheek en een nieuw stadsdeelkantoor gerealiseerd. In het gebied ontwikkelt Hillen en Roosen nog in vijfhonderd woningen. De eerste honderd daarvan zijn klaar.

Het nieuwe stadsdeelhart geldt als de grootse rendabele investering in een achterstandswijk ooit. Het is een bijzonder voorbeeld van innovatief ruimtegebruik. “Rond het Bos en Lommerplein gebruiken we de ruimte tien keer beter dan in het verleden. Zonder dat het concept van stedenbouwkundige Van Eesteren geweld wordt aangedaan,” meent stadsdeelvoorzitter H. Luiten. De realisatie van het complexe plan nam bijna vijftien jaar in beslag. Zo werd langdurig met het Rijk onderhandeld over de luchtrechten voor de bebouwing boven de A10.

Het project fungeert als een vliegwiel in de pogingen om van de achterstandswijk op termijn weer een gemiddelde Amsterdamse wijk te maken. In de Kolenkitbuurt is de komende jaren sprake van ingrijpende renovatie en sloop/nieuwbouw. En in het project SportParkstad is ruimte gevonden voor duizend nieuwe woningen. Ze worden gebouwd op verouderde voetbalvelden. Sporters blijven welkom. In het hart van het terrein worden twee nieuwe kunstgrasvelden aangelegd. ROC Amsterdam maakte afgelopen week bekend daar voor drieduizend leerlingen een nieuwe school te willen bouwen.

In Bos en Lommer kunnen mensen met hogere inkomens en studenten al bij voorrang een woning bemachtigen. Amsterdam wil zo de eenzijdige samenstelling van de wijk verminderen.

Reageer op dit artikel