nieuws

Draka optimistisch over herstel marktkansen

bouwbreed

amsterdam – Draka is in de eerste helft van het jaar uit de rode cijfers gebleven. Tegenover het in de eerste zes maanden van 2003 geïncasseerde verlies van 4,8 miljoen euro, verwacht bestuursvoorzitter S. van Kesteren in juli een kleine winst.

Kabelproducent Draka noemt de marktomstandigheden uitdagend. De vraag neemt licht toe. Tegenwind komt echter uit de hoek van de grondstoffen, met fors duurdere koperprijzen. Bovendien zorgt de lage dollarkoers voor druk bij de glasvezelactiviteiten. Compensatie haalt Draka uit zijn volumegroei. De afzet stijgt in de eerste helft van het jaar met 7 à 9 procent. Netto neemt de omzet toe met minstens 10 procent.

De incidentele posten kostten Draka in de eerste helft van het jaar 2,2 miljoen euro. Een vastgoedtransactie in Frankrijk leverde een miljoen op. Het positieve saldo werd meer dan teniet gedaan door 3,2 miljoen euro die is uitgetrokken voor de optimalisering van de productie.

De productgroep Laagspannings- en speciaalkabel presteert op hetzelfde niveau van begin 2003. De transportsector en de olieindustrie zorgen voor onverminderd goede klandizie. De vraag naar kabels voor gebouwen neemt nog steeds af. De pijn laat zich vooral voelen in de Benelux en Duitsland. “De ontwikkeling gaat gepaard met verdere prijsdruk mede onder invloed van de sterk gestegen koperprijs”, stelt Draka. Op het vlak van de kabels voor datacommunicatie groeit de afzet weer. Het operationeel resultaat van de productgroep Telecommunicatie zal flink verbeteren. De sector die in de eerste helft van 2003 nog 4,5 miljoen euro negatief draaide, boekt weer winst. De glasvezels verkopen beter dan vorig jaar evenals de radiofrequentie-kabels. Bij de glasvezels profiteert Draka van de gestegen vraag uit zowel Europa als China. De hoge investeringen in de aanleg van UMTS-netwerken pakken voor de kabelfabrikant goed uit.

Draka verwacht dat in de tweede helft van dit jaar de omstandigheden op de kabelmarkt nogmaals zullen verbeteren. De inschatting is gebaseerd op het herstel in de eerste vijf maanden van dit jaar. Bovendien nemen de marges toe door doorgevoerde prijsverhogingen.

Topman S. van Kesteren gaat eind dit jaar met pensioen en wordt per 1 januari 2005 opgevolgd door G. Artinian. Tot op heden is Artinian tweede man in de raad van bestuur van Draka. De lege plek die ontstaat door het opschuiven van de huidige chef van de operationele activiteiten wordt ingevuld door I. Schulz, nu nog directeur van Draka Duitsland. Op 13 juli komt een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeen om zich te buigen over de joint venture met Alcatel op het terrein van glasvezels en kabels voor de telecommunicatie.

Reageer op dit artikel