nieuws

Draadloze informatie uit rioolput

bouwbreed

Een mobiele telefoon onder een putdeksel die elk uur een sms’je stuurt over de toestand in het riool. Met behulp daarvan houdt de Brabantse gemeente Laarbeek sinds kort in de gaten of niet te veel overstorten plaatsvinden op het oppervlaktewater.

Als na een flinke regenbui de waterzuiveringsinstallatie het aanbod van
rioolwater niet aankan, vindt nog wel eens een overstort plaats. Dat is echter
aan steeds meer beperkingen gebonden en rioolbeheerders moeten steeds beter
registreren hoeveel wordt geloosd en wat de waterkwaliteit is.

Om die registraties te vergemakkelijken liet Laarbeek een installatie onder
de putdeksels van de overstorten plaatsen die draadloos communiceert. Zodra een
vlotterschakelaar een overstort registreert, wordt een debietmeter ingeschakeld
die elke minuut bepaalt hoeveel water wordt geloosd. Eenmaal per uur stuurt die
meter een sms-berichtje met de laatste zestig metingen door naar de
rioolbeheerder. Het systeem is ontwikkeld door Cimpro uit Breda.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels