nieuws

Dakdekkers gaan door met arbovoorlichters

bouwbreed Premium

utrecht – De sociale partners in de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche hebben besloten zelfstandig door te gaan met een nieuw arbo-voorlichtingsproject. Dit is afgesproken in aansluiting op het arboconvenant voor de sector dat loopt to 2008.

Vanaf januari 2001 hebben in de dakbedekkingsbrnache vier arbovoorlichters bijna 2000 objecten bezocht om de werknemers voor te lichten over de belangrijkste arborisico�s in de branche; valgevaar en fysieke belasting. Dit was de uitvoering van het project �Veilig & Gezond op het dak�. Daarnaast zijn ruim 350 dakbedekkingsbedrijven bezocht om voorlichting te geven over het te hanteren arbo-zorgsysteem.

Geconstateerd is dat de inzet van de voorlichters meegewerkt heeft aan een betere bewustwording van de arborisico�s en ook de regels meer bekendheid zijn gaan genieten. Dit heeft geleid tot minder ziekteverzuim en ongevallen op het dak.

Tegelijk is geconcludeerd dat de structurele aandacht binnen bedrijven voor arbozorg nog verbetering behoeft. Ook zit gevoel voor veiligheid nog onvoldoende tussen de oren van de werknemers. Ten slotte is de opdrachtgever nog steeds nalatig zijn wettelijke arboplicht te vervullen.

Reden voor de sociale partners om in een nieuw project onverdroten op de ingeslagen weg voort te gaan. Daarbij wordt ook gekeken naar aanscherping van de regels in het zogenoemde A-blad van de stichting Arbouw.

Reageer op dit artikel