nieuws

Chaos dreigt bij niet verbindend verklaren cao

bouwbreed Premium

den haag – Het niet langer algemeen verbindend verklaren van caos kan in de bouw maar al te makkelijk leiden tot chaos.

Oneerlijke concurrentie van niet maatschappelijk georganiseerde bouwers en druk op de vele cao-regelingen zullen het gevolg zijn, vrezen deskundigen.

Het kabinet heeft besloten zijn eerdere dreigement om te dure cao�s niet langer algemeen verbindend te verklaren, ook daadwerkelijk uit te gaan voeren. Hoe precies is nog onduidelijk, zo bleek uit de woorden van vice-premier Zalm.

Het gaat het kabinet in eerste instantie om loonmatiging. Als cao�s een te hoge loonstijging kennen, dan gaat het algemeen verbindend verklaren niet door, volgens de minister die zelf in deze kabinetsperiode de ministerssalarissen ruim 10 procent wilde laten stijgen als opstapje naar de 30 procent loonstijging die nodig wordt geacht.

Consequenties

Maar, zo vreest menig bouwer, als dit instrument als botte bijl wordt gehanteerd, dan zijn de consequenties veel groter. De bouw kent van oudsher veel collectieve cao-regelingen zoals opleidingen. Dat kan alleen worden bekostigd als het draagvlak groot is. Dankzij het algemeen verbindend verklaren is dat draagvlak groot. Zonder dat instrument dalen de inkomsten van de collectieve fondsen drastisch hetgeen op den duur de doelstellingen van de fondsen kan aantasten.

Mocht het kabinet besluiten dat soort afspraken tussen sociale partners wel algemeen verbindend te verklaren, dan blijft nog altijd het punt van oneerlijke concurrentie over. Zeker in economisch zwakke tijden, zullen niet maatschappelijk georganiseerden in staat zijn lagere lonen te betalen en dus voor lagere prijzen in te schrijven. Vooral in het midden- en kleinbedrijf speelt dit probleem.

Niemand durft het hardop te zeggen, maar het ultieme gevolg zou kunnen zijn dat veel georganiseerde bouwers uit de organisaties zullen stappen. Nu al kijken aannemers heel scherp naar de baten die zij van een lidmaatschap hebben. Als ze extra concurrentie krijgen van ongeorganiseerden vanwege de lagere kosten die deze groep heeft, dan zou de balans heel goed kunnen omslaan naar te weinig baten voor de contributie die betaald moet worden.

Met de maatregel heeft het kabinet de sociale partners overigens behoorlijk in de gordijnen gejaagd. “Dit is een poging tot escalatie van het conflict”, vatte FNV-voorzitter L. de Waal samen. Dit is niet goed voor de arbeidsverhoudingen en dus niet goed voor de economie”, meent ook directeur Sociale Zaken van VNO-NCW Van den Braak.

Ook de bouwwerkgevers hadden al met de bouwbonden afgesproken dat gestreefd zou worden naar snel algemeen verbindend verklaren van de nieuwe cao. Dat lijkt nu een utopie.

Reageer op dit artikel