nieuws

Centrum Hulst: nieuwe ronde, nieuwe kansen

bouwbreed

hulst – Het is eigenlijk maar zon tiende deel van de historische binnenstad van Hulst dat een grote opknapbeurt behoeft. Maar ook een relatief klein centrumplan is zeker niet makkelijk uit te voeren”, meent Guido Totté, projectcoördinator en hoofd sector ruimte van de gemeente Hulst. “Je hebt nu eenmaal met heel veel belangen te maken. Je moet een heleboel dingen doen voordat je een stapje kan zetten. Dat maakt het complex. En je de uitdaging is om iets neer te zetten in een oude stadskern waarvan ze over vijftig jaar zeggen: nou, dat hebben ze netjes gedaan.”

Het Zeeuws-Vlaamse vestingstadje Hulst, vlakbij de Belgische grens, is al zo�n acht jaar bezig met de ontwikkeling van een centrumplan om het noordwestelijk deel van de binnenstad aan te pakken. Verder dan plannen maken is het nog niet gekomen. Jarenlang werkten projectontwikkelaar BAM en Hulst samen aan een plan. Uiteindelijk konden beide partijen het niet eens worden over de opzet. Het breekpunt was uiteindelijk de herinrichting van het �s-Gravenhofplein. BAM projecteerde op die plek een ondergrondse parkeergarage met daarboven winkels en woningen. De gemeenteraad wilde dat onderdeel schrappen. Het zou de plannen te grootschalig en te duur maken. BAM was het daar niet mee eens. Eind 2002 liep de samenwerking daarom spaak. De gemeente onderhandelt nog met BAM over de financiële afwikkeling van de overeenkomst. “We komen er wel uit. Dat gaat in goede harmonie”, aldus Totté. Bepaalde elementen uit het BAM-plan zijn volgens hem weer bruikbaar in het nieuwe plan.

BAM bevestigt dat er overleg is, maar wil zolang die gesprekken lopen verder niet ingaan op de kwestie.

Nu anderhalf jaar na de breuk ligt er weer een opzet voor een nieuw centrumplan. Ditmaal wil de gemeente de regie zelf in handen houden. �De nieuwe Bierkaai� heet het nieuwe centrumplan. Die naam verwijst naar de Bierkaaistraat, nu een troosteloze winkelstraat met veel leegstand, straks een plek die aantrekkelijk is doordat er weer water stroomt. Het idee is om de oude haven die tot ongeveer 1590 tussen de Bierkaaistraat en de Overdamstraat lag, weer te herstellen. In het BAM-plan viel dit gebied buiten de boot, in het nieuwe plan is het juist een van de voornaamste onderdelen.

�De nieuwe Bierkaai� schetst alleen nog maar de contouren van het plan met daarin de locaties van de te ontwikkelen deelgebieden, een fasering en een omschrijving van de gewenste functies per gebied. Volumes ontbreken nog, maar Totté verwacht dat het aantal vierkante meters winkeloppervlak ongeveer gelijk zal blijven. “We gaan nu het programma van eisen verder uitwerken en dan het vermarkten van de deelgebieden”, zegt hij. Verschillende ontwikkelaars hebben volgens Totté de afgelopen tijd al belangstelling getoond.

Alle partijen in de binnenstad zijn het erover eens dat een snelle start nodig is. Totté waagt zich niet meer aan inschattingen wanneer de hele uitvoering klaar kan zijn. “Liefst zo snel mogelijk, maar dat is in Nederland absoluut niet te voorspellen.”

Op sommige plekken kan de gemeente al snel aan de slag omdat de grond al in eigendom is. Op andere plekken ligt dat moeilijker. In het gebied tussen de Bierkaaistraat en de Overdamstraat moeten de nodige panden verdwijnen om plaats te maken voor de nieuwe haven. Met winkeliers, vastgoedbedrijven en bewoners zal dus onderhandeld moeten worden. Dat gaat de gemeente niet zelf doen, maar laat dat over aan de ontwikkelaars die daarvoor aangezocht worden.

Terwijl de gemeente weer vol goede moed begint aan een nieuw centrumplan, zijn sommige ondernemers inmiddels de wanhoop nabij. De plannen zijn mooi, vindt S. van Dorsselaer van lunchroom �t Trefpunt in de Bierkaaistraat in het gelijknamige winkelcentrum, maar ze vraagt zich af of ze ook ooit uitgevoerd zullen worden. “Het is te laat. Iedereen trekt weg. Je ziet het achteruithollen. Je wordt er niet vrolijk van.” Zelf probeert ze haar bedrijf al een jaar te verkopen, maar tot nu toe met weinig succes. Dat het winkelcentrum waarschijnlijk wordt gesloopt in de nieuwe plannen maakt de verkoop van de lunchroom er niet echt aantrekkelijker op. Als het winkelcentrum en de lunchroom moeten verdwijnen, zal Van Dorsselaer waarschijnlijk stoppen. “Ik ga niet meer investeren.”

Eigenaar Bruno Everaert van Bruno�s Outlet Caprice aan de Overdamstraat maakt zich weinig zorgen over zijn eigen toekomst. “Ik vind het niet zo erg dat ik weg moet. Ik zie wel of ik in Hulst weer een ander pand zoek. Ik vind wel weer iets.” Dat er in Hulst wat moet gebeuren, is voor hem overduidelijk. Oud-bankmedewerker Everaert wijt de leegstand en de verpaupering vooral aan het teruglopende aantal Belgische toeristen, die hun bankzaken in Hulst kwamen regelen uit het zicht van de Belgische fiscus. Voorlopend op de afspraak dat de Nederlandse belastingdienst de Belgische collega�s gaat informeren over de rekeningen die de Belgen in Nederland hebben lopen, verlaten veel Belgen hun bank in Hulst al. Of upgrading van het centrum het tij in Hulst wel kan keren, daar heeft Everaert zijn twijfels bij.

Gemeentelijk projectcoördinator Totté wil niet te veel stilstaan bij de mogelijkheid dat ook dit plan halverwege kan stranden. “Als je gelooft in zo�n plan, heb je al veel bereikt.”

De Bierkaaistraat, nu een troosteloze winkelstraat met veel leegstand, straks een plek die aantrekkelijk is doordat er weer water stroomt.Foto: Duofoto

�Dat er wat moet gebeuren, is overduidelijk�

Reageer op dit artikel