nieuws

Bouw vaart wel bij lastenvermindering

bouwbreed

zoetermeer – De lastenvermindering die het kabinet voor ondernemend Nederland door wil voeren, levert de bouw 329,8 miljoen euro op. Daarmee trekt de sector ruim eentiende van de tot 2007 geplande totale reductie van 2,9 miljard euro naar zich toe. Dat blijkt uit berekeningen van het EIM, een onderzoeksbureau voor het midden- kleinbedrijf.

De financiële voordelen van de ingrepen worden in de bouwsector vrijwel gelijk over de grote en kleine bedrijven verdeeld. Op basis van het kostenpatroon van 2002 ziet het midden- en kleinbedrijf (mkb) de boekhoudkundige uitgaven met 24 procent zakken. Voor het grootbedrijf komt de besparing in de bouw neer op 26 procent.

De bouw wijkt sterk af van de totale ontwikkeling. Gemiddeld gaat het MKB er als gevolg van de aangekondigde maatregelen met 17 procent op vooruit. Bij het grootbedrijf ligt dat percentage 8 procentpunt hoger.

Voor alle onderzochte branches gaan ondernemers er zo�n 4300 euro op vooruit, dat is 18 procent van de gemiddelde uitgaven voor deze kostenpost van 23.780 euro. De grootste profiteurs van de maatregelen zijn consumentgerichte ondernemingen. Deze branche kan de komende jaren rekenen op een besparing van 563 miljoen euro.

De zorgsector profiteert met een voordeel van 386 miljoen euro op één na het meest van de plannen van het tweede kabinet Balkenende.

Voor de bouw staan op de derde plaats de zakelijke dienstverleners. Volgens het EIM levert het schrappen van onnodige regels deze ondernemingen in het totaal 369 miljoen euro op.

MKB Nederland, dat het EIM opdracht gaf voor het onderzoek, is kritisch over de plannen van het ministerie van VROM. Zo wil het departement een integrale VROM-vergunning invoeren die alle procedures die op het moment worden gebruikt vervangt.

De belangenvereniging van het mkb vraagt zich af of het ambitieuze VROM-plan voor het einde van deze kabinetsperiode kan worden uitgevoerd. Volgens MKB Nederland zijn aanvullende maatregelen nodig.

Om de lastendruk voor ondernemers te verlichten stelt MKB Nederland voor de heffingen die met salarisbetalingen te maken hebben voor elk bedrijf te bundelen.

Op die manier hoeft de onderneming niet, zoals nu het geval is, maandelijks voor iedere werknemer apart de betaling van de heffingen bij te houden. “Hierdoor kunnen de administratieve lasten met honderden miljoenen euro�s per jaar extra worden verlaagd”, stelt voorzitter L. Hermans van MKB Nederland.

Reageer op dit artikel