nieuws

Bondiger bouwoverleg BouwNed en gemeente

bouwbreed

gouda – BouwNed wil elk halfjaar met de gemeenten om tafel in een poging de stagnerende woningbouw vlot te trekken. De brancheorganisatie heeft een speciaal handboek vervaardigd om de gesprekken zo gesmeerd mogelijk te laten verlopen.

BouwNed stelt vast dat gemeenten en provincies op het vlak van het ruimtelijk beleid een steeds belangrijker rol krijgen. Als regisseurs van de bestemmings- en streekplannen moeten beide overheden de ambitie van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu waarmaken om zo snel mogelijk de woningbouw op te krikken tot het niveau van 80.000 eenheden. Nu nog sukkelt de bouw in het tempo van 60.000 woningen per jaar.

Om een versnelling teweeg te brengen, vindt BouwNed regelmatiger overleg met de gemeenten nodig dan nu het geval is. Bovendien is het aanhalen van de banden meer dan nuttig om snel concrete knelpunten op te lossen. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn de uitgifte van bouwlocaties en legeskosten, maar ook de wijze van aanbesteding en de complexiteit van procedures.

BouwNed ziet het handboek als een handzaam document waarin de organisatie helder zijn standpunten verwoord. Wie de visie van Bouwned wil weten over de Nota ruimte, planschade of grondexploitatie, pakt het handboek voor het gemeentelijk bouwoverleg.

Reageer op dit artikel