nieuws

Betondag in teken van architectonische opgave

bouwbreed

gouda – Beton en architectuur, vrienden of vijanden? Want opdrachtgevers stellen hoge eisen en architecten verzinnen in reactie daarop uitzonderlijke vormen. In hoeverre kan met beton daaraan worden voldaan? Het antwoord op die vraag wordt gegeven op 18 november, wanneer in de Rotterdamse Doelen opnieuw de Betondag wordt gehouden.

Ir. D. Stoelhorst, directeur van de Betonvereniging, verklaart de keuze van het thema als volgt: “Van een echte strijd is natuurlijk geen sprake, maar veel mensen dichten beton nog altijd een slecht imago toe op basis van wat ze zien aan bouwwerken uit het verleden. Zelf denk ik dat het reuze meevalt. Er wordt steeds vaker mooi in beton gebouwd. Architecten weten er best weg mee, want tegenwoordig is er veel meer aandacht voor vormgeving. Dat was in de jaren zestig en zeventig wel anders, toen er in hoog tempo moest worden gebouwd om aan de grote vraag naar woningen te voldoen.” Vandaag de dag zien we dat er steeds meer “warme” betonconstructies worden gerealiseerd. Gevraagd naar actuele voorbeelden van op bijzondere wijze toegepast beton noemt Stoelhorst onder meer de Millenniumtoren met z�n gepolijste betongevel en de in aanbouw zijnde Montevideo-toren in Rotterdam, maar ook de Hoftoren in Den Haag, de herontwikkeling van het Piazza Center in Eindhoven en bijvoorbeeld het woongebouw in Velserbroek, waar zopas de plaquette is onthuld vanwege het winnen van de Betonprijs in 2003.

Tijdens de Betondag is er ook de nodige aandacht voor nieuwe betonsoorten, zoals zelfverdichtend beton, hogesterktebeton en het �vezelversterkte zeerhogesterktebeton�.

Zonnestraal

De Betonvereniging is, namens de achterban, via een donatie van 250.000 euro ook financieel betrokken geraakt bij de restauratie van De Zonnestraal in Hilversum. “Ooit was De Zonnestraal het ultieme construeren in beton,” aldus Stoelhorst. Vandaar dat de idee is geboren om bij het gebouw een Folley te plaatsen, een parapluvormig bouwwerkje waarin de laatste stand van de betontechniek tot uitdrukking komt. Het Folley-project wordt gedragen door Hurks, ABT en Betonvereniging.

Reageer op dit artikel