nieuws

Bekistingswerk op niveau in Beatrixkwartier

bouwbreed

den haag – Op een terrein langs de Prinses Beatrixlaan in Den Haag wordt gewerkt aan een bekisting. Een steunconstructie houdt hem 2 meter van de grond. Een groot zwaar betonnen object op een merkwaardige plek.

De verklaring komt van uitvoerder J. Evers van BAM Civiel. “We gebruiken het Monarch-terrein als montageplaats. We maken hier twee gewapend betonnen liggers voor de aansluiting van het nieuwe Randstadrailviaduct in de Beatrixlaan op de tramhalte Ternoot in de Juliana van Stolberglaan. Als ze klaar zijn rijden we ze op platformwagens naar de tramhalte.”

Al eerder is een laag zand op het laagliggende terrein aangebracht. Dat is verdicht en er zijn stelconplaten op aangebracht. Daarop zijn voor de twee liggers aparte ondersteuningsconstructies aangebracht van metalen steigermateriaal met houten dragers erop, een fijnmazige constructie waar geen platformwagen onder kan.

Er is onder de bekisting op de stelconplaten wel ruimte en hoogte genoeg om vijzels neer te zetten. Daarmee zullen de liggers naar een hoogte van 4,80 meter worden gebracht. De fijnmazige metalen ondersteuningsconstructie kan dan worden weggehaald. De liggers worden op die hoogte afgelaten op de platformwagens. De liggers worden voor plaatsing een paar honderd meter verderop gereden naar het huidige tramviaduct met daarop het tramstation Ternoot.

Het viaduct stamt uit de jaren zeventig. Het is een voorgespannen betonconstructie met overspanningen van 31 meter op kolommen. Op de plaats van de huidige tramhalte Ternoot zijn deze liggers breder om ruimte te maken voor de perrons van de halte. Juist op de plaats van de huidige tramhalte moet een aantakking komen naar het nieuwe Randstadrailviaduct dat door de Prinses Beatrixlaan naar het NS-station Laan van Nieuw Oost-Indië voert.

Vanwege de aantakking wordt de tramhalte ongeveer 60 meter opgeschoven in noordelijke richting. Tot het werk behoort ook de afbouw van de nieuwe halte Ternoot. Die krijgt windschermen van overwegend glas en twee – bescheiden – overkappingen. Bovendien komen er twee liften, vier roltrappen en twee vaste trappen.

De nieuwe liggers worden aan een zijde verbreed vanwege de aanzet voor de aantakking van het nieuwe Randstadrailviaduct. Er zal een extra kolom worden gebouwd vlak naast het viaduct om de verbreding te ondersteunen. De kap van de bestaande tramhalte wordt verwijderd en gesloopt. Voor het plaatsen van de liggers is een buitendienststelling gepland van 60 uur. Ook de wegen rond de halte worden dan afgesloten.

In de buitendienststelling volgt een complexe logistieke operatie. De smalle ligger net ten noorden van de halte wordt uitgenomen en afgevoerd naar het werkterrein voor sloop. Een van de huidige brede liggers wordt uitgenomen en geplaatst op de plek waar eerst de smalle ligger lag. Een tweede brede ligger van de huidige halte wordt uitgenomen en afgevoerd voor sloop. Dan is ruimte ontstaan voor de twee nieuwe liggers. Dit alles gaat volgens uitvoerder Evers in het weekeinde van 14 en 15 augustus gebeuren.

Reageer op dit artikel