nieuws

Bagger beheersbaar

bouwbreed Premium

Met ontzetting las ik het artikel in Cobouw getiteld �Combineren van technieken maakt baggeren beheersbaar�, 14 mei 2004 (nummer 92). Om te beginnen over de baggeraars niets dan goeds. Vaklui met kloten! Mij steekt echter iets anders. Begrijp ik nu goed dat voor 20 miljoen euro zowaar 320.000 kuub bagger is verwijderd? Ik hoef zeker […]

Met ontzetting las ik het artikel in Cobouw getiteld �Combineren van technieken maakt baggeren beheersbaar�, 14 mei 2004 (nummer 92). Om te beginnen over de baggeraars niets dan goeds. Vaklui met kloten! Mij steekt echter iets anders. Begrijp ik nu goed dat voor 20 miljoen euro zowaar 320.000 kuub bagger is verwijderd?

Ik hoef zeker geen rekenwonder te zijn om hieruit een tarief te trekken van 62,50 euro per kuub, oftewel 137,50 harde Hollandse guldens. Het was onder probleembezitters algemeen bekend dat de acceptatietarieven van Pecos in Dordrecht nooit boven de 100 gulden uitkwamen. En in de meeste gevallen lagen de tarieven voor zeer zandrijke specie rond de 65 gulden.

Goed, je moet dan nog wel baggeren en vervoeren, maar voor 72,50 gulden kun je heel veel doen. Daarmee kun je met die bagger zelfs nog twee maal heen en weer naar -pakweg- Spitsbergen. Ik moet concluderen dat er met de tarieven van Pecos niets mis was, al beweerde Herrebrug destijds zo stellig anders. Het kan dan misschien wel zo zijn dat baggeren beheersbaar is geworden, maar ik meen me te herinneren dat de bewindvoerders van V&W in eerste instantie op steeds lagere prijzen uit waren.

Vervolgens wordt in één adem en passant medegedeeld dat eerder driemaal vruchteloos was geprobeerd het werk van de Amstel aan te besteden, omdat de bestemming ontbrak. Nog scherp staan mij de vragen voor ogen die werden gesteld naar aanleiding een begroting van Verkeer en Waterstaat: “Politiek gezien, wordt deze duurzame omgang met baggerspecie breed gedragen, maar toch komt de verwerking niet van de grond. Integendeel, gespecialiseerde bedrijven dreigen failliet te gaan vanwege onvoldoende aanbod . Hoe kan dat?” En de woorden van de Staatssecretaris zelf: “Vele verwerkers, met name op het gebied van zand scheiden, hebben erop gewezen dat zij juist veel capaciteit over hebben. Probleem is volgens hen niet zozeer de schaarste aan verwerkingscapaciteit maar juist het gebrek aan en een sterk fluctuerend aanbod.” Dus vraag ik me af hoe het heeft kunnen gebeuren dat dit werk door een gebrek aan verwerkingsmogelijkheden niet werd aanbesteed terwijl de verwerkers zaten te springen om werk.

Noord-Holland mag trouwens helemaal niet pochen met de primeur voor de �ontkoppelde� aanbesteding. De gemeente Den Haag deed dat al jaren geleden en heeft het daarna ook herhaaldelijk gepromoot. En als het inderdaad zo�n goed idee is, dan vraag ik me af waarom niet hetzelfde is gedaan bij de aanbesteding van de Petroleumhaven in Amsterdam, eind vorig jaar.

De agenda�s zijn weer gevuld met seminars, met congressen en cursussen. Om bij te blijven in de waterbodemproblematiek laat men zich gewillig meesleuren in het geldverslindende monster dat voorlichting heet. Ik heb er altijd iets tegen gehad. Het probleem van de vervuilde waterbodem is al groot maar wordt opzettelijk onnodig opgeblazen zodat er veel meer mensen er hun graantje van mee kunnen pikken: Vliegen op de stront.

Dat nu het woord �beheersbaar� wordt gebruikt, houdt logischerwijs in dat het probleem tot nu toe �onbeheersbaar� is geweest. Daar was ik al heel lang van overtuigd. Beheersbaar of niet, er wordt nog steeds te weinig gebaggerd. Bovendien er wordt er nog steeds te weinig verwerkt en nog steeds te weinig hergebruikt. Het geld gaat gewoon de verkeerde kant op.

De kans is groot dat men later wederom met een opgeblazen gevoel zit. Die van de onbeheersbare wateren.

Reageer op dit artikel