nieuws

Arbitrageraad doet advocaten in de ban

bouwbreed

utrecht – Advocaten kunnen geen arbiter meer worden bij de Raad van Arbitrage voor de bouw. De geschillenbeslechter geeft in het vervolg de voorkeur aan juristen die in andere branches actief zijn. Met de beslissing wil de organisatie de schijn van belangenverstrengeling wegnemen die is ontstaan rond de arbiters.

Het afgelopen jaar heeft de Raad van Arbitrage in het kader van het nieuwe beleid al acht buitengewone arbiters benoemd. Alle nieuwe leden zijn op een hoogleraar na werkzaam als rechter. Van de in het totaal twintig arbiters met een juridische achtergrond zijn er nu nog acht die uit de advocatuur afkomstig zijn. Deze mensen worden via natuurlijk verloop vervangen.

Om geschillen te beslechten maakt de Raad van Arbitrage gebruik van een arbiterlijst. De mensen die hierop staan – aannemers, juristen, ingenieurs en architecten – worden opgeroepen om meningsverschillen tussen opdrachtgevers en aannemers op te lossen.

Sinds de Tweede Kamer onder leiding van M. Vos onderzoek deed naar fraude in de bouw staat de Raad van Arbitrage onder druk om zijn werkwijze aan te passen. De parlementaire enquêtecommissie maakt zich zorgen over de onafhankelijkheid van het instituut. Die zou onder andere in het geding zijn, omdat bouwrechtadvocaten de ene dag als arbiter aan de procedures van de raad meedoen en de andere dag als partij.

Opdrachtgevers

Onder politieke druk gaat de Raad van Arbitrage ook het ledenbestand verbreden. Van de leden zonder juridische achtergrond wordt volgens de plannen voortaan eenderde deel door opdrachtgevers benoemd. Hierover wordt momenteel gesproken met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), verschillende ministeries en justitie. Net als vroeger tekenen aannemers ook voor eenderde van de ledenlijst. Het laatste deel wordt na de organisatorische veranderingen ingevuld door ingenieurs en architecten. Ten opzichte van de huidige situatie wordt de bijdrage van deze groep hiermee gehalveerd.

College van advies

De Vereniging Eigen Huis (VEH) is ook uitgenodigd om arbiters te leveren, maar de belangenorganisatie van particuliere woningeigenaren wil volgens de Raad van Arbitrage niet meedoen. Om dergelijke organisaties toch bij het instituut te betrekken wordt een college van advies in het leven geroepen. Dit nieuwe orgaan biedt betrokken organisaties zoals VEH die geen toegang hebben tot de lijst met arbiters, de gelegenheid om direct te overleggen met het instituut. “Het is zinvol dat het draagvlak voor de Raad van Arbitrage zo breed mogelijk is”, licht voorzitter A. Vernimmen van het instituut de plannen voor het adviescollege toe.

Reageer op dit artikel