nieuws

Amsterdam geeft voorkeur aan microflex boven zoab

bouwbreed

amsterdam – Amsterdam neemt voor haar hoofdwegen afscheid van zoab. Geluidsreductie kan voor een langere periode beter worden bereikt door toepassing van dunne dichte geluidsreducerende deklagen, zo heeft het college van burgemeester en wethouders afgelopen week uitgemaakt.

Het Amsterdamse Hoofdnet auto omvat 1,7 miljoen vierkante meter asfalt. Bijna tien jaar geleden besloot het college op alle hoofdwegen en de gebiedsontsluitingswegen standaard geluidsarm asfalt toe te passen. Maar, zo concludeert de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer, toepassing van tweelaags zeer open asfaltbeton is in het stedelijke gebied nog geen succes. En zal in grote delen van de stad ook geen succes worden.

Op plaatsen waar auto�s veelvuldig remmen en optrekken slijt zoab veel sneller en ontstaat ernstige schade. Door schade aan de wegen zijn de kosten van dit asfalt hoog. Extra onderhoudsbeurten veroorzaken toename van overlast. Bovendien blijkt in de praktijk de beoogde geluidsreductie met 3 dB(A) bij ernstige schade en slecht beheer en onderhoud snel te verdwijnen. Eerder is sprake van toename van de geluidsbelasting.

Asfaltleveranciers zoeken naar andere asfaltmengsels die goedkoper zijn en een hogere geluidsreductie en levensduur geven. Zogeheten steenmastiekasfaltbeton-mengsels als microflex zijn volgens de gemeente beter bestand tegen wringend verkeer en hebben geen speciale hemelwaterafvoer nodig. Terwijl daarmee toch een geluidsreductie van circa 3 db(A) te behalen valt. De levensduur van een dergelijke dunne deklaag is circa tien jaar.

Per locatie zal Amsterdam bekijken of het nieuwe geluidsreducerende asfalt wordt gebruikt. Tijdens onderhoudsbeurten wordt de bovenste zoab-laag vervangen door een nieuw dunne asfaltlaag. Voor de overblijvende zoab wil de gemeente het onderhoud verbeteren. Daarvoor wordt een centraal reinigingscontract afgesloten.

Reageer op dit artikel