nieuws

Als bouwers slopers worden

bouwbreed

Minstens één beroepsgroep is dolblij met dit kabinet, journalisten. Never a dull moment. Neem bijvoorbeeld Laurens Jan Brinkhorst, onze onvolprezen minister van Economische Zaken met de net afgegoten aardappelen nog in de keel. Een buitengemeen intelligent persoon met een scherpe visie op het belang van het bedrijfsleven. Dat is immers de kurk waar de economie […]

Minstens één beroepsgroep is dolblij met dit kabinet, journalisten. Never a dull moment. Neem bijvoorbeeld Laurens Jan Brinkhorst, onze onvolprezen minister van Economische Zaken met de net afgegoten aardappelen nog in de keel.

Een buitengemeen intelligent persoon met een scherpe visie op het belang van het bedrijfsleven. Dat is immers de kurk waar de economie op draait. Heeft nu weer het briljante idee geopperd dat iedereen maar weer 40 uur moet werken en dan ook nog tot zijn 68ste. Het moment om zo�n uitspraak te doen, is ook bijzonder zorgvuldig gekozen. Terwijl de vakbeweging op zijn achterste benen staat over de afbraak van de sociale zekerheid en verworvenheden als vut en prepensioen, geeft hij aan dat het allemaal nog erger kan. Prima. Het compromis ligt nu voor het grijpen. Iedereen doorwerken tot zijn 65ste en werkweken van 39,5 uur. Het moet gezegd, zowel tactisch als strategisch een interessante move.

Dit vereist natuurlijk enige uitleg. Momenteel zit de economie in een dip. Een aantal sectoren zit domweg met overcapaciteit. Jaag werknemers dan de gordijnen in en stakingen zullen uw deel zijn. Een probaat middel tegen de overcapaciteit en dat dan ook nog op kosten van de werknemers zelf omdat zij nu betaald worden uit de stakingskas in plaats van uit het wachtgeldfonds. Je moet er maar opkomen. Chapeau dus voor Laurens Jan.

Omdat het niet volstrekt zeker is dat zijn uitspraken wel het gewenste effect hebben, praat het kabinet ook nog even over een salarisverhoging voor ministers en staatssecretarissen met zo�n 30 procent. Het argument is dat hun salarissen achter zijn gebleven bij die in het bedrijfsleven. Dat haal je de koekoek. De toppers in het bedrijfsleven hebben goed voor zichzelf gezorgd, dus wat wil je. Werknemers zullen daarom vol begrip zijn.

Daarom heeft Aart-Jan de Geus, inderdaad de oud-CNV�er en nu minister van Sociale Zaken, ook nog maar een duit in het zakje gedaan. Werknemers zijn dom, zij lopen blindelings achter de leiders van de vakbeweging aan, zo kraaide hij vrij vertaald na het bekend worden van de uitslag van het referendum over het kabinetsvoorstel over prepensioen. Als dat niet het bloed van werknemers doet koken en tot acties leidt, dan heeft hij nog gelijk ook.

De oude Romeinen hadden het al in de gaten. Beatus pauperi spiritu, of in goed Nederlands, gelukzalig zijn de armen van geest. Helaas zijn noch werknemers noch individuele werkgevers erg gelukkig met de situatie. Die zitten niet te wachten op onrust. De polder heeft ons land daar lange tijd voor behoedt. Maar als bouwers slopers worden, hoedt u dan voor de wateroverlast.

Reageer op dit artikel