nieuws

Aanvullende criteria maatgevend bij aanbesteding

bouwbreed

arnhem – Snelheid, veelzijdigheid, inventiviteit en boven alles een goede verstandhouding tussen de opdrachtgever en aannemer waren dit voorjaar de belangrijkste selectiecriteria voor de aanbesteding van het Emmaplein in Deventer. En maar goed ook: de aannemer en de gemeente beleven samen veel onvoorziene avonturen aan het verkeersplein.

De gemeente laat dat plein reconstrueren: een complex werk, waarbij rekening moest worden gehouden met onvoorziene zaken, en waarbij snelheid essentieel is vanwege de cruciale functie van het verkeersplein voor de stad. Vanwege de afwijkende criteria werd het werk onderhands aanbesteed, ook al zou vanwege de financiële omvang van de klus een openbare aanbesteding logischer lijken.

“Het Emmaplein is de enige toegang tot de stad vanuit het zuiden”, zo illustreert projectleider Nic van Lokven van het gemeentelijk ingenieursbureau de impact van het afsluiten van deze weg. “Bovendien ligt het plein zo dicht tegen de binnenstad aan, dat het voor het centrum bij bijvoorbeeld evenementen de belangrijkste toegangs- en toevoerweg is.” Een zo kort mogelijk durende wegafsluiting woog dus logischerwijs zwaar in de aanbestedingsprocedure voor het werk. Het werk zelf omvat, behalve een grote rotonde op de plek van het plein, ook de herinrichting van twee wegen aan weerszijde, met in een van die wegen een dambrug (een dam die er uitziet als een brug).

Verlanglijstje

Naast snelheid stonden echter meer wensen op het verlanglijstje van de opdrachtgever. Zo was enigszins te verwachten dat er allerlei resten in de bodem konden zitten. Bovendien zouden bij het project veel verschillende toeleveranciers betrokken zijn die elk een levertijd waar te maken hebben, zoals de leverancier van natuursteen uit India of die van de betonnen prefab elementen voor de dambrug.

“Omdat we vooraf wisten dat er waarschijnlijk enkele tegenslagen zouden komen terwijl de tijd dringt, is het zo belangrijk dat je samenwerkt met een aannemer met wie je in zulke gevallen een oplossing kan zoeken”, menen Van Lokven en zijn collega, directievoerder Henk van der Veen.

De gemeente selecteerde in totaal tien aannemers, allen geschikt voor het project, waarvan er vier naar de opdracht meedongen. Deze vier maakten elk een berekening van de tijd en prijs voor het werk, uitgaande van een reële tijdsplanning. Die hangt immers samen met de diversiteit van het werk: bestraten, asfalteren, een rotonde met natuurstenen kunstobject, een kunstwerk waar damwanden en prefab beton aan te pas komt en metselwerk.

Ook de veelheid aan toe te leveren materiaal en geschat oponthoud speelden een serieuze rol in de tijdsberekening. Via een verrekeningsfactor werd snelheid in geld vertaald, waarna de gemeente een keuze maakte voor de voordeligste aanbieding.

De gelukkige aan wie de klus gegund werd, was Dura Vermeer Infrastructuur uit Rijssen, die aan de reconstructie een tijdspad van tien werkweken toeschreef. De gemeente rekent voor de oplevering met maximaal zeventien werkweken, uitgaande van eventuele tegenslagen en de vele afwerkingen die daarna nog buiten het werk van Dura vallen. De aannemer heeft in de eerste weken al de nodige avonturen meegemaakt rond het Deventer plein.

“We begonnen al een week later wegens een Paasevenement in de stad”, begint hoofduitvoerder Wilco Bruijn zijn opsomming. “De daaropvolgende werkweek was vervolgens de rustigste tot nu toe.” Bruijn vertelt het gelukkig met een relativerende glimlach: “Meteen de tweede week bleek dat geen van de rioolbuizen op de verwachte plek lag. Volgens een ingelast nieuw rioolplan vervingen we daarom gres door moderne buizen. Maar nog tijdens het inventariseren voor het rioolplan stuitten we op delen van de veertiende-eeuwse stadsmuur. Archeologen namen drie dagen om die te onderzoeken voordat wij daar met ons werk verder mochten.”

Even verderop, waar de dambrug met een duiker de kruisende gracht gaat �overbruggen�, werd een nieuwe vondst gedaan: een laag metselwerk van een meter dik en drie meter diep. En een halve dag oponthoud wegens archeologisch onderzoek. “Dit zijn resten van een oude brug en misschien zelfs een oude sluis. Die resten moeten weg voor de constructie van onze dambrug, waarvoor damwanden geslagen worden.”

De damwanden worden straks aan de bovenkant van een ter plaatse gestorte betonnen sloof voorzien. Een prefab betonnen z-element sluit met de bovenkant om de sloof, waarna de onderkant het plateau wordt waarop het metselwerk voor de dambrug kan worden gemaakt.

Hoewel de damwanden inmiddels geheid zijn nu er meer dan een week met twee kranen en een vrachtwagen metselwerk verwijderd is, lijkt er verderop nog geen einde te komen aan de ondergrondse brok stenen.

Aan de rotonde en de schijnbrug wordt momenteel werk gedaan waarvoor nog geen �lange-levertijd-producten� benodigd zijn. De toekomst zal uitwijzen of daar wellicht nog uitloop uit voortkomt. “Hopelijk niet, want de constructie van de brug moet bijvoorbeeld klaar zijn, willen we lekker met het asfalteren van de weg op kunnen schieten”, aldus Bruijn.

“We krijgen steeds weer een verrassing en er is steeds minder plek waar we ongestoord het schema kunnen volgen. De uitvoerder wordt wel eens tureluurs en werkt ongeveer 13 uur per dag, maar hij is nog steeds vindingrijk”, vertelt Bruijn. “Bijvoorbeeld met het omgooien van werkvolgordes.” Bruijn wijst op medewerkers die nu straten op een plek waar later naast geasfalteerd wordt, terwijl men het andersom wilde om teervlekken op de bestrating te voorkomen.

Regiodirecteur Oost van de aannemer L. Weerkamp is er trots op dat de opdrachtgever waardering heeft uitgesproken voor het �blijven aanpakken door de mannen�. Maar ook dat het bedrijf op de afwijkende criteria is geselecteerd. “Dat is voor ons immers een mooi visitekaartje.”

Via een verekeningsfactor werd snelheid vertaald in geld

Reageer op dit artikel