nieuws

Aanbestedingsregels zetten klok terug

bouwbreed Premium

gouda – Het Aanbestedings Reglement Werken (ARW 2004) verslechtert de positie van de aannemer ten opzichte van de opdrachtgever nog verder. Dit is de eerste reactie van Vianed op de publicatie van het ARW, gisteren in Cobouw.

“De lijn die zich al aftekende bij het Uniform Aanbestedingsreglement 2001, zet zich in het ARW verder door. De onbalans in de verhouding aannemer-opdrachtgever wordt alleen maar groter”, aldus Vianed-woordvoerder H. Dragt.

Afgezien van zaken als het vervallen van de rekenvergoeding die in de praktijk toch bijna nooit werd betaald en het niet opnemen van een aparte anti-leurregeling, vindt Vianed de bepalingen over alternatieven ronduit slecht. In het UAR 2001 kregen opdrachtgevers de mogelijkheid alternatieven van aannemers uit te sluiten. Dat was al een verslechtering ten opzichte van het UAR 1986.

“De statistieken wijzen uit dat opdrachtgevers in ongeveer de helft van de gevallen alternatieven ook daadwerkelijk afwijzen, terwijl de reden om alternatieven in te dienen altijd weer terug te voeren is op een betere prijs-kwaliteitsverhouding. In het ARW 2004 wordt het nog slechter. Hierin staat dat alternatieven alleen aan de orde zijn als er expliciet om wordt gevraagd. Dit betekent de dood in de pot voor innovatie in de sector”, vreest Dragt.

Navrant noemt hij het dat de overheid hiermee twee gezichten toont. “In november 2003 gaven de ministers van Economische Zaken, VROM en Verkeer en Waterstaat aan de innovatiekracht in de bouw sterk te willen bevorderen. Innovatie is een sleutelwoord in het veranderingsproces dat de Regieraad in de bouw op gang moet brengen. Het ARW staat daar haaks op.”

Helemaal jammer vindt Dragt het dat het ARW eenzijdig is opgesteld buiten de bouw om. “De bouw heeft zwaar ingezet op reputatieherstel en het herstellen van het vertrouwen. Dat kan alleen als er gedegen en transparant wordt samengewerkt. Dat de sector vrijwel is genegeerd bij het opstellen van het ARW, toont aan dat de overheid kennelijk geheel eigen opvattingen heeft over samenwerking”, meent Dragt.

Hij hoopt nu dat de Regieraad erin slaagt te bevorderen dat in de praktijk alternatieven altijd kunnen worden ingediend en dat deze ook worden gerespecteerd.

Vrijdag komt Vianed-voorzitter Jan Rottweiler in de Cobouw- bijlage Bouwbalans uitgebreid aan het woord over dit onderwerp.

Reageer op dit artikel