nieuws

Woningbouw vertraagd door bezuiniging op bodemsanering

bouwbreed Premium

den haag – Woningbouw en herstructurering van oude bedrijventerreinen lopen vertraging op door bezuinigingen op het budget voor bodemsanering.

Hiervoor waarschuwt het Interprovinciaal Overleg (IPO) in een brief aan de vaste kamercommissie voor VROM. Het IPO, hierbij ondersteund door het VNG, wil dat de kamercommissie staatssecretaris Van Geel onder druk zet om meer geld voor bodemsanering uit te trekken. Voor bodemsanering is in 2004 op de VROM-begroting 108 miljoen euro beschikbaar.

Volgens het IPO is dat budget in de laatste VROM-begroting niet alleen kleiner geworden, maar ligt het overgrote deel ook nog eens vast. Daarnaast vreest het IPO voor nog een extra bezuiniging van drie procent.

De lopende bestuurlijke afspraken laten volgens het IPO ook geen ruimte meer voor nieuwe bodemsaneringsprojecten. Hierdoor is het streven van het kabinet om in 2030 de vervuilde bedrijventerreinen geschoond te hebben, nu niet meer haalbaar, aldus het IPO. Eerder was die termijn al opgeschoven van 2023 naar 2030. Door deze vertraging komt de woningbouw ook in gevaar. “Om te bouwen moet de bodem eerst gesaneerd worden”, stelt het IPO simpelweg. De provincies zeggen graag met marktpartijen aan de slag te willen gaan om de noodzakelijke saneringen uit te voeren om woningbouw te plegen, maar hiervoor is wel meer geld nodig. Dit geldt ook voor binnenstedelijke herstructurering. Door het geldgebrek komt ook de herontwikkeling van bedrijventerrein onder druk te staan.

Voor de periode van 2005 tot en met 2009 voorziet het IPO dat er geen ruimte meer is om nieuwe saneringen op te pakken buiten de aandachtsgebieden die VROM vaststelt. Hierdoor is volgens het overlegorgaan “een integrale probleemoplossende aanpak van bodemverontreiniging in een gebiedsgerichte benadering niet mogelijk”. Ook lopende saneringen buiten die aandachtsgebieden zouden moeten worden stopgezet vanwege geldgebrek. Provincies kunnen om die reden niet eens hun afspraak nakomen om verontreinigde locaties aan te pakken bij landinrichtingen en natuurterreinen, omdat de provincies eenderde van de kosten betalen uit hun bodembudget.

Reageer op dit artikel