nieuws

Werkwijze aannemer oorzaak gasexplosie

bouwbreed

schijndel – De gasexplosie in een woning in Schijndel is mede veroorzaakt door onzorgvuldig handelen van Kappen Wegenbouw Schijndel. De aannemer zou “met onvoldoende voorzichtigheid te werk zijn gegaan”. Maar ook de kwaliteit van het toegepaste materiaal laat veel te wensen over.

Dat blijkt uit het onderzoek dat Gastec Technology uitvoerde in opdracht van Obragas Net BV. Bij het verrichten van werkzaamheden aan de riolering in de Bolsiusstraat in Schijndel maart jl. door Kappen Wegenbouw Schijndel raakte de verbinding tussen de hoofdgasleiding en de aansluitleiding los. Bij de gasexplosie die dat tot gevolg had, liepen een man en vrouw brandwonden op.

Maar het onderzoek wijst ook uit dat de kwaliteit van het toegepaste materiaal te wensen overlaat. De trekvaste verbinding had namelijk bij juist functioneren in stand moeten blijven. “Het niet trekvast zijn van de verbinding gasaansluitstuk-PE-leiding is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van het feit dat het product op dit punt niet voldeed aan de keuringseis” aldus het rapport. Nader onderzoek wijst uit dat de schroefdraad van vijf wartels van de gasaansluitstukken van het productiejaar 2003 en die van het productiejaar 2004 niet voldoen. Twee van negen beproefde gasaansluitstukken van het productiejaar 2003 en vier van de zes beproefde gasaansluitstukken van productiejaar 2004 voldeden qua trekvastheid niet aan de keuringseisen.

Maatregelen

Voor de gasleverancier is deze constatering reden tot bezorgdheid. “De trekvastwerking is niet voorgeschreven, maar is een extra beveiliging. Je gaat ervan uit dat je met degelijk materiaal werkt, dat voldoet aan de specificaties. Nu blijkt dat daar een klein manco inzit” aldus P. Sparnaaij van Obragas dat zich overigens kan vinden in de conclusies.

Voor Obragas zijn de bevindingen reden om extra controles uit te voeren in de directe omgeving van de plaats van ongeval. “We gaan alle verbindingen die na augustus 2003 in het gasnet zijn aangelegd en waar deze wartel is gebruikt op trekvastheid controleren en indien nodig vervangen. Daarmee zullen we zo spoedig mogelijk beginnen.”

Alle verschillende partijen zitten nu rond de tafel om een oplossing te zoeken en de zaak financieel af te handelen. Bij Kappen Wegenbouw Schijndel was gisteren niemand voor commenaar bereikbaar.

Reageer op dit artikel