nieuws

Werkgroep op zoek naar gaten in bouwpraktijk

bouwbreed Premium

Niet alleen architecten, maar juist ook andere partijen wordt gevraagd vanuit de bouwpraktijk hun visie te geven op het bouwproces.

“Zodat we straks op zijn minst helderheid hebben en een gefundeerd beeld over wie waar verantwoordelijk voor is”, aldus Coenen die de werkgroep is begonnen vanwege de maatschappelijk urgentie en een gevoel van onbehagen na incidenten als de Patio Sevilla-affaire, de ruim honderd instortingsgevallen van lichte platte daken sinds 1990 of de toneeltoren in Hoorn.

“Wie heeft de regie in de bouw? Wie is verantwoordelijk voor rampen als de regie is versplinterd. Wie ontwerpt, wie regisseert, wie coördineert en hoe passen de verschillende verantwoordelijkheden in elkaar.”

Prof.dipl.-ing J. Vambersky van de TU Delft uit zijn bezorgdheid over het uitblijven van maatregelen omtrent meer controle bij bouwprojecten en hoopt dat er nu snel werk van wordt gemaakt. Eind vorig jaar stuurde hij nog een brandbrief naar minister Dekker, medeondertekend door tien andere partijen.

Tot nu toe heeft hij nog geen duidelijk antwoord gekregen op het verzoek iets te doen aan de structurele oorzaak die volgens hem ten grondslag ligt aan de meerderheid van de bouwschaden; namelijk het ontbreken van aantoonbare interne controle van werkzaamheden in het ontwerp- en voorbereidingstraject van bouwprojecten.

Ontwerpfase

“Vaak wordt in eerste instantie gekeken naar de uitvoerder, maar gebleken is dat circa 70 procent van de bouwfouten is terug te voeren op de ontwerpfase”, aldus Vambersky.

Maar dat moet nog blijken, vindt rijksbouwmeester Coenen. “De verantwoordelijkheid van de architect, vindt hij, wordt vaak weggenomen en gaandeweg een bouwproject bij anderen, zoals managementbureaus of aannemers, neergelegd. “Vaak willen opdrachtgevers – heel plat gezegd – goedkoop inkopen en hebben ze de architect niet meer nodig, of alleen tijdens de eerste fase van het project.” In de werkgroep wordt dan ook de nodige aandacht besteed aan verdere professionalisering van de opdrachtgever.

Om een collectieve leerervaring te trekken uit de spraakmakende ongelukken uit het verleden heeft de CUR het initiatief genomen tot het project �Leren van instortingen�. Niet door ieder schadegeval weer afzonderlijk te bekijken, maar juist door te zoeken naar structurele zaken. Ingesleten processen waardoor makkelijk miscommunicatie ontstaat”, aldus H. Vereijken van de CUR. Het kennisinstituut wil het project nog voor de zomer lanceren.

Reageer op dit artikel