nieuws

VROM-Raad in hemd gezet

bouwbreed Premium

den haag – Het rapport van de VROM-Raad over bouwen in het groene land kan direct weer de prullenbak in. Minister Dekker (VROM) heeft het belangrijkste punt van het advies verworpen.

De VROM-Raad gaat uit van �nee tenzij� voor bouwen in het buitengebied met bewijslast voor de ontwikkelaar. De minister heeft in haar Nota ruimte gekozen voor �ja mits�, en blijft daarbij. Dat zei ze tijdens de presentatie van het VROM-Raad-advies �Buiten bouwen� dat zij gisteren kreeg uit handen van raadslid D. Sijmons.

Het advies van de raad is het gevolg van bijeenkomsten door het land. Daaruit bleek dat mensen niet met “tienduizenden tegelijk” in het landelijk gebied willen wonen, zei Sijmons. Overal toestaan hoeft dus niet, volgens de raad. Provincies moeten een landschapsanalyse maken, zodat wel duidelijk is waar nog ruimte is en waar bouw echt niet mag.

Dekker mag het dan in hoofdzaak niet eens zijn met het advies, zij ziet ook overeenkomsten met haar beleid. “Buiten bouwen moet een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het gebied. In de Nota ruimte geef ik aan waar in dat kader goed op gelet moet worden; denk aan de ontwerpkwaliteit, een gezonde financiering, maar ook de landschappelijke inpassing.”

Ook gebruiken raad en minister beiden het begrip verevening. Dit zou wat de minister betreft wel regionaal moeten gebeuren. Als een gemeente ergens buiten voor lagere inkomensgroepen wil bouwen, is er weinig geld te halen voor natuurcompensatie. “Op regionaal niveau is dat geld uit verschillende projecten mogelijk wel vrij te spelen”, aldus Dekker.

De VROM-Raad heeft verschillende stappen ingebouwd om niet te gemakkelijk een huis in landelijk gebied te kunnen bouwen. Zo is er de landschapsstructuurvisie van de provincie en moeten duidelijke voorwaarden worden gesteld aan gebieden waar buiten bouwen wel mogelijk is. De projectontwikkelaar moet daarbij aantonen dat het bouwen de kwaliteit van het landschap niet schaadt. “Waarom zo moeilijk doen? Omdat het anders te makkelijk kan. Buiten bouwen moet even complex zijn als in de bestaande stad”, aldus Sijmons. Dekker vindt ook dat het toestaan van bouwen in het buitengebied geen uitweg mag zijn voor het oplossen van woningschaarste. Bouwen in het groen mag niet in de plaats komen van herstructurering van stedelijk gebied. “Daarvoor is het belang van de sterke stad te groot”, meent Dekker.

Over het uitgangspunt van het advies blijven de twee het echter oneens. “Ik kies -juist ook als het om wonen gaat – voor ruimtelijke ontwikkeling die recht doet aan de vraag naar wonen in het groen. Ik kies voor ruimtelijke ontwikkeling die het platteland �van het slot� haalt”, aldus de minister.

Reageer op dit artikel