nieuws

Vianed wil invoering bedrijfscode

bouwbreed

gouda – Vianed start zeer binnenkort een campagne om haar leden te informeren over het invoeren en toepassen van de bedrijfscode in hun ondernemingen. Steeds meer opdrachtgevers blijken die te vragen aan hun aannemers.

Vandaag of morgen kunnen de circa 500 aangesloten bedrijven van Vianed een uitnodiging verwachten voor een aantal bijeenkomsten waar de organisatie haar leden gaat informeren over het hoe en waarom van de code.

Volgens Vianed zijn er minstens twee goede redenen waarom bedrijven in met name de gww-sector de code moeten invoeren. De eerste is dat de code directie en medewerkers daarmee een leidraad hebben voor een transparante en integere werkwijze. De tweede wellicht nog belangrijker reden is dat een groeiend aantal opdrachtgevers aangeeft bij de gunning van werken rekening te gaan houden met het feit of een bedrijf de bedrijfscode al dan niet ondertekend heeft en toepast.

Om de bedrijfscode te promoten heeft Vianed samen met Bouwned twee videoproducties en een handleiding het licht doen zien. Een van de videoproducties is bestemd voor directies en management van bouwbedrijven. Aan deze productie hebben onder anderen de ministers Peijs en Dekker meegewerkt. Ook de Overijsselse gedeputeerde Rietkerk en de wethouders Hoogma (Maastricht) en Van der Woude (Woerden) spelen een rol. Zij benadrukken het belang dat opdrachtgevers hechten aan de bedrijfscode en invoering ervan door bedrijven.

De tweede videoproductie is bestemd voor het overige personeel. De handleiding maakt stapsgewijs duidelijk hoe de bedrijfscode moet worden ingevoerd en hoe ermee moet worden omgegaan.

Aan de 500 leden van Vianed hebben zich enkele tientallen inmiddels laten registreren bij de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwbedrijven. In totaal zijn 72 gww-bedrijven ingeschreven, maar daarbij gaat het om veel dochters van bedrijven als Dura Vermeer, BAM, Heijmans en Volker Wessels. Dat is op zich geen wonder. Om te zorgen dat de code niet beperkt blijft tot een holding, heeft de SBIB ervoor gekozen dat elke werkmaatschappij van een bedrijf afzonderlijk de code moet onderschrijven en invoeren.

Weliswaar hebben dus een aantal grote bedrijven de code ingevoerd en is het onderdeel geworden van de bedrijfsvoering, maar vele met name midden- en kleine bedrijven moeten nog volgen.

Reageer op dit artikel