nieuws

Veilen leidt niet per definitie tot lagere prijs

bouwbreed

breda – Veilen betekent niet per definitie dat een opdrachtgever een lagere aanbieding krijgt dan in een gewone aanbesteding. Dit blijkt uit de evaluatie van de elektronische aanbesteding van binnenschilderwerk in de koepel in Breda.

De veiling van het nauw omschreven werk eind vorig jaar heeft gemengde gevoelens opgeleverd. De Rijksgebouwendienst (Rgd) heeft naar aanleiding van eerder proeven met elektronisch aanbesteden zijn uiterste best gedaan het allemaal zo transparant en veilig mogelijk te laten verlopen.

Zo was onder meer ter bescherming van aanbieders geregeld dat die twee dagen voor de daadwerkelijke digitale veiling een ondergrensinschrijvingssom moesten indienen. Niemand, dus ook de Rgd niet, kon die ondergrens zien. Zodra de prijs zou zakken onder die grens, zouden aanbieders niet meer mee kunnen doen.

En dit allemaal om casino-gedrag te voorkomen. Want het was, zo bleek uit een project in 2002, de grootste angst van aanbieders dat zij niet meer konden stoppen met steeds een lagere prijs aanbieden als zij anderen eronderdoor zagen gaan. En dat zou maar al te gemakkelijk ten koste kunnen gaan van de kwaliteit.

De vondst van de Rgd met de ondergrens heeft nu echter ook het vermoeden bij de dienst doen ontstaan dat in een gewone aanbesteding de prijs wellicht lager had kunnen uitvallen. Bij deze elektronische aanbesteding deden zes aanbieders mee.

De Rgd constateert dat de eerste biedingen van de zes hoog lagen, wetende dat er nog een veiling kwam. Vervolgens gingen de aanbiedingsprijzen omlaag gedurende de veiling. Geen van de deelnemers bereikte echter zijn zelf opgegeven ondergrens. “Dit zou zelfs kunnen betekenen dat bij een traditionele aanbesteding de laagste inschrijving lager zou zijn geweest dan die welke bij de veiling is verkregen”, staat te lezen in het evaluatierapport.

De zes deelnemers bleken overigens redelijk positief over het gebruik van de computer bij aanbestedingen. Voor eenvoudig goed beschreven werk wordt elektronisch aanbesteden zinvol genoemd. Voor complexe diensten daarentegen is het ongeschikt, vonden de deelnemers. Over één ding waren ze vrijwel unaniem: veilen hoeft van hen niet zo nodig.

De begeleidingscommissie van de Rijksgebouwendienst vindt op basis van deze proef voorlopig elektronisch veilen nog niet als regulier instrument kan worden gebruikt. Eerst moet meer ervaring en kennis worden opgedaan. Proeven daarmee zouden in eerste instantie nog moeten worden gedaan met kleine duidelijk omschreven werken. Vervolgens zou langzaamaan kunnen worden gewerkt met grotere aanbestedingen en meer deelnemers.

Reageer op dit artikel