nieuws

Veel verdachten in fraudezaak SWZ

bouwbreed Premium

zwolle – De veronderstelde fraude bij de Zwolse woningcorporatie SWZ draait uit op een omvangrijke strafzaak. Op grond van het onderzoek van het Openbaar Ministerie worden 39 personen en bedrijven verdacht van onder meer omkoping, valsheid in geschrifte en belastingfraude. Naast vier voormalige medewerkers van de SWZ gaat het om bedrijven die opdrachten uitvoerden voor deze woningcorporatie.

Vijftien verdachten moeten zich voor de rechter verantwoorden. Daarnaast hebben 24 verdachten een schikking geaccepteerd. De bedragen daarvoor lopen op tot 35.000 euro.

De vier oud-medewerkers van SWZ zouden bij het verstrekken van opdrachten aan aannemers opzettelijke giften hebben uitgelokt en aangenomen. Het gaat om geldbedragen, goederen en diensten als vakanties en verbouwingen aan de eigen woning. Verder zou sprake zijn van valse facturen.

De belastingfraude ten slotte betreft het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte voor de inkomstenbelasting.

Het genoemde viertal wordt verdacht van in totaal 125 strafbare feiten, de gedagvaarde opdrachtnemers van zestig. Het merendeel zou zijn gepleegd in de periode 1997-2001.

De fraude kwam in april 2002 naar buiten. Uit een extern onderzoek door PricewaterhouseCoopers was naar voren gekomen dat vier managers zich schuldig hadden gemaakt aan “misbruik van hun positie, zelfverrijking en oneigenlijke aanwending van bedrijfsmiddelen”. Deze fraude zou samenhangen met de bedrijfscultuur en de stijl van leidinggeven. Er werd gesproken van terreur en een angstcultuur. Door de interne crisis hadden de directeur en de vijf overige leden van het management eerder al moeten opstappen.

Het justitieel onderzoek, dat snel na het naar buiten komen van de affaire werd ingesteld, heeft bijna twee jaar in beslag genomen en was in eerste instantie gericht op drie van de ex-medewerkers. “Later bleek dat ook verschillende opdrachtnemers bij de frauduleuze handelingen betrokken waren”, zo licht het Openbaar Ministerie toe.

Het gaat hierbij vooral om bouwondernemingen en aan de bouw gerelateerde bedrijven als installateurs.

Voor het onderzoek werden doorzoekingen verricht in een groot aantal woningen en bedrijfspanden. Hierbij waren honderd opsporingsambtenaren betrokken, die een grote hoeveelheid materiaal meenamen.

De zaak tegen de vier ex-werknemers komt op 1 juni en 15 juli aan de orde bij de meervoudige kamer in Zwolle. Drie bedrijven zijn op dezelfde plek 8 juni aan de beurt. Acht anderen zullen zich daar op 15 juni moeten verantwoorden.

Reageer op dit artikel