nieuws

Vakbonden wijzen compromis prepensioen af

bouwbreed Premium

den haag – Tot maandag krijgen de vakbonden tijd om alsnog akkoord te gaan met het prepensioencompromis van kabinet en werkgevers. Die tijd is meer dan hard nodig. Het CNV waagt nog een uiterste poging. De FNV wil eerst wel eens de mening van haar leden weten. Op naar een referendum.

Het dinsdagnacht stukgelopen Voorjaarsoverleg zal binnen de vakbeweging diepe sporen nalaten. Wat te doen met een compromis dat op het oog dicht de wensen van de vakbeweging nadert. Natuurlijk zitten er wat vervelende kanten aan, maar nee zeggen betekent praktisch zeker het einde van vervroegd stoppen met werken.

Daar zit dan het dilemma. Kabinet en werkgevers zijn het eens geworden over prepensioen op de leeftijd van 62,5. De bonden willen 62. Bovendien kunnen in de ideeën van het kabinet mensen verlofsparen gebruiken om nog een jaar eerder te stoppen met werken.

En last but not least en voor de bouw van groot belang, wil minister De Geus van Sociale Zaken toestaan dat mensen die op jonge leeftijd beginnen met werken pensioen opbouwen tot 100 procent van hun salaris. Daardoor kunnen ze nog eerder met pensioen. Een overwinning dus voor de bouwbonden.

Was het echter allemaal maar zo simpel. Het belangrijkste pijnpunt zit niet zozeer in de leeftijd waarop iemand mag stoppen, maar het gebrek aan solidariteit. Het kabinet wil dat mensen zelf de keuze krijgen of zij mee willen doen aan prepensioen, de zogenoemde opting-out.

In het huidige tijdsgewricht valt te verwachten dat menig jongere voor wie pensioen iets is waar ze nog helemaal niet aan hoeft te denken, zijn geld aan iets anders wil besteden dan aan prepensioen. Daardoor, zo vrezen de bonden, zullen de weinig collectieve regelingen voor prepensioen onbetaalbaar gaan worden.

Een tweede pijnpunt is de overgangsregeling. Die vinden de bonden veel te kort. Iemand die op 1 janurai 60 is, kan nog van de oude regeling gebruikmaken, �jongeren� vallen direct onder de nieuwe regels. De federaties CNV en FNV hebben inmiddels hun bondsraden bij elkaar geroepen om te horen wat de afzonderlijke bonden denken van de ontstane situatie.

Bij de FNV is besloten om de definitieve beslissing over te laten aan de leden. Die mogen zich uitspreken in een referendum over het compromis, dat met een negatief advies wordt voorgelegd. De kans dat de leden ja zeggen is derhalve praktisch nul.

Binnen het CNV krijgt het compromis evenmin de handen op elkaar. Met de leeftijden hadden de christelijke bonden nog kunnen leven, de opting-out en de overgangsregeling slaan evenwel de deur dicht.

Reageer op dit artikel