nieuws

Toeval krijgt geen kans meer bij Patio Sevilla Onverbiddelijke constructeurs Garage fraaier

bouwbreed

maastricht – Na de blunders met fatale afloop in de bouwfase, laten aannemer Smeets en ontwikkelaar 3W bij de uitvoering van het herstelplan niets meer aan het toeval over. Elk boutje dat in de muren van Patio Sevilla wordt geschroefd, moet eerst de zegen krijgen van constructeurs van Corsmit en Arcadis. Bij de minste of geringste afwijking wordt de projectorganisatie gealarmeerd.

De teller staat inmiddels op zo�n 5 miljoen euro. Zoveel geld is er gaan zitten in het herstel van de parkeergarage en de balkons van Patio Sevilla. Al die uitgaven zijn gedaan door een strakke projectorganisatie onder leiding van directeur Paul Smeets van de aannemer. Alleen de budgetbewaking had niet de eerste prioriteit, maar verder worden de teugels kort gehouden, alles om de relatie met de bewoners van het appartementencomplex niet op het spel te zetten. Alle herstelplannen zijn uitvoerig gecommuniceerd met de bewoners, constructeur Corsmit, en constructeur Arcadis die voor de gemeente een oogje in het zeil houdt. Voor de vereniging van eigenaren loopt ook een toezichthouder van Arcadis op het werk rond.

Montageplannen

Aannemer Smeets heeft zeer gedetailleerde montageplanningen gemaakt. Niet alleen zijn ze veel gedetailleerder dan in de bouw gebruikelijk, ze zijn ook weer voorgelegd aan en geaccordeerd door Corsmit en Arcadis. “Dat is nog net niet gebeurd met geparafeerde documenten zoals in de vliegtuigbouw gebruikelijk is”, aldus Jan Drummen, technische man van ontwikkelaar 3W. “Maar het scheelt niet veel.” In de montageplanning staat bijvoorbeeld precies wanneer bouten van de vakwerkspanten met een momentsleutel worden aangedraaid, zodat de ondersabelingsmortel precies voldoende is uitgehard.

“We zijn met handen en voeten gebonden”, bevestigt hoofduitvoerder Harrie Heuts van Smeets. “Maar dat heeft ook voordelen. Alles is van tevoren zo uitvoerig doorgeëxerceerd dat we op de bouw niet meer voor verrassingen komen te staan.” Heuts heeft eigenhandig alle onderaannemers van tevoren stevig gehersenspoeld. “Er wordt niet gemarchandeerd met het herstelplan. Niemand voert op eigen houtje een wijziging door. Zelfs niet de kleinste. Zo kan het gebeuren dat de ruimte tussen het vakwerkspant en de balkonplaten knoop voor knoop moet worden uitgekist en aangestort met ondersabelingsmortel Op elke andere bouwplaats zou dat in één stort worden gedaan met een simpel latje om de kier af te sluiten.

Wanneer zich op de bouwplaats iets voordoet dat afwijkt van de plannen meldt de toezichthouder het aan hoofduitvoerder, die op zijn beurt Smeets en directeur Eurlings van 3W op de hoogte stelt. Komt het nieuws langs een andere weg binnen, dan wordt het rondje in andere richting afgewerkt. Ook de VVE past in dat rijtje. Volgens Smeets zijn dergelijke strakke communicatieafspraken cruciaal en zijn ze er ook mede de oorzaak van dat de bouwers nog altijd op goede voet staan met de bewoners van het complex. “Zodra een van de betrokkenen iets nog niet weet wat de anderen wel weten en hij krijgt er een vraag over, dan ga je nat. Dan kun je tegen elkaar worden uitgespeeld of bestaat het gevaar dat een partij niet meer serieus wordt genomen. Dan heb je de poppen aan het dansen. Dat hebben we gelukkig tot nu toe weten te voorkomen. Eigenlijk is het niets bijzonders; het is elementaire bouwvakkerspsychologie, maar je moet het wel heel consequent doorvoeren.”

Bemiddelaar

Nu de grootste constructieve schade is hersteld, wordt ook de meer cosmetische gevolgschade in de appartementen aangepakt. Scheuren in wanden en plafonds worden dichtgemaakt en netjes weggewerkt achter het pleisterwerk of het behang. Voor deze operatie die binnen in de woningen moet plaatsvinden, is op voorhand een arbiter van de Raad van Arbitrage aangezocht om te bemiddelen bij geschillen. Bij de 47 opleveringen die tot nu toe hebben plaatsgevonden, is die arbiter nog niet één keer ingeschakeld.

Begin juli hoopt Smeets de laatste steigers af te breken en de bouwplaats definitief te ontruimen. Aan het gebouw zijn dan alle werkzaamheden voltooid. Dan houden alleen verzekeraars, advocaten en rechters zich nog met de kwestie bezig. En de directie van Smeets en 3W.

Alle balkons van Patio Sevilla hebben een vierde steunpunt gekregen in de vorm van een vakwerkligger achter het buitenspouwblad. Een nieuwe kolom, op de balkonplaat in plaats van op een nok daarbuiten, completeert de constructie. Vijf dagen na het aanstorten van de kolomvoeten en koppen met ondersabelingsmortel, wordt de oude kolom ter hoogte van de eerste verdieping doorgebrand. De krachtsoverdracht is daarmee een feit. Volgens J. Drummen van 3W is het een elegantere oplossing dan het met vijzels op druk brengen van de nieuwe kolom, waarmee alleen maar nieuwe krachten in de constructie geïntroduceerd.

De delen van de oude kolom wordt na een tijdje overigens weer aan elkaar gelast. De borstwering van de balkons is namelijk nog steeds aan die kolom bevestigd, zodat hij niet helemaal werkeloos achter de betimmering staat waarachter hij daarna wordt weggewerkt.

Ondersabelingsmortel, zorgt ook voor de krachtsafdracht van de balkonplaat naar de vakwerkligger. Maar die mag alleen ter hoogte van de knooppunten worden aangebracht. In plaats van een latje langs de rand leggen en vervolgens de ruimte tussen balkonplaat en ligger opvullen, zijn er allemaal kleine kopschotjes geplaatst bij alle knopen.

De hoofduitvoerder van Smeets heeft wel geprobeerd of het niet simpeler kon, maar de constructeurs waren onverbiddelijk. De krachtsafdracht mag alleen via de knooppunten van de vakwerkligger plaatsvinden. Dus die moeten stuk voor stuk worden uitgekist en aangestort.

Ook de constructie van de parkeergarage onder Patio Sevilla deugde niet, bleek kort na de balkonramp. De kolommen werden verzwaard en van koppen voorzien. Bovendien werd er extra wapening in de vloer aangebracht.

Nieuwe wapening in het parkeerdek aanbrengen kon alleen door eerst oud beton weg te hakken. Om geluidsoverlast voor de bewoners van het complex te voorkomen, gebeurde dat met een hogedrukwaterstraaltechniek. Die stralen tasten bovendien de bestaande wapening niet aan. Op die manier is zo�n 11 centimeter beton weggesneden in stroken van 60 tot 80 centimeter breed. Daarin is extra wapening gelegd, waarna alles weer is aangestort.

De rechthoekige kolommen van de parkeergarage zijn uiteindelijk zo�n beetje verdubbeld in omvang. Bovendien kregen ze een reusachtige kop aan de bovenkant. Alweer om de overlast te beperken, werd het beton vanuit de parkeerkelder gestort, zodat de tuin daarboven intact kon blijven. Het betekende wel dat onder druk de zelfverdichtende beton in de bekisting moest worden gepompt. Om problemen op de bouwplaats te voorkomen is er eerst een proef gedaan bij een betonfabriek van BAM. Uitvoerder H. Heuts van Smeets is nog altijd blij met die beslissing. Want direct uit de pomp is zelfverdichtend beton zo dun als water. Een schop, waarmee normaal gesproken op een bouwwerk beton wordt verplaatst, is niet bruikbaar. En eenmaal uithardend is het zo taai als kauwgom. Het plakt echt overal aan. De eerste proef is ten koste gegaan van wat jassen en colbertjes van medewerkers die het experiment bijwoonden, maar in de kelder van Patio Sevilla ging het vlekkeloos.

Sinds januari is de parkeergarage weer in gebruik. Hij is er onmiskenbaar op vooruitgegaan. In plaats van afgevlinderd beton is de vloer nu afgewerkt met een dunne laag slijtvaste coating waarmee in kleur de parkeervakken zijn aangegeven. Het is een esthetische afwerking zodat de reparatie niet meer zichtbaar is, beaamt Jan Drummen van ontwikkelaar 3W. Want door de grotere kolommen is er iets minder manoeuvreerruimte overgebleven in de garage. Om dezelfde reden hebben de kolommen een kleurtje gekregen: het terracotta van de keramische elementen die de gevel van het complex sieren.

�Er wordt niet gemarchandeerd

met het herstelplan�

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels