nieuws

SER-commissie verwacht geen sociale dumping door uitbreiding EU-landen

bouwbreed Premium

den haag – De toetreding van nieuwe landen tot de Europese Unie zal niet tot sociale dumping leiden. Dit schrijft de Commissie Sociaal-Economische Deskundigen van de Sociaal Economische Raad in het rapport Met Europa meer groei.

Volgens de onafhankelijke, hooggeleerde deskundigen spelen de gemiddeld lagere socialezekerheidsuitgaven in de nieuwe landen geen rol bij de keuze door bedrijven van een vestigingsplaats. Zij verwachten dat net als destijds bij de toetreding van Spanje en Portugal de uitgaven voor sociale zekerheid in de nieuwe landen geleidelijk zullen toegroeien naar het niveau van de oude landen. Want, zo redeneren zij, als de welvaart stijgt dan zal de druk toenemen om meer uit te geven aan gezondheidszorg en de oudedagsvoorziening.

De deskundigen vinden dan ook dat de Europese Unie niet moet proberen dat af te dwingen door minimumnormen voor de sociale zekerheiduitgaven voor te schrijven. De lidstaten behouden ook na de uitbreiding voldoende speelruimte om de sociale zekheid naar eigen inzicht in te richten, denken zij.

Wel bepleit de ser-commissie meer afstemming op het gebied van de vennootschapsbelasting. Momenteel wordt een goede werking van de interne markt gefrustreerd door allerlei fiscale barrières voor ondernemingen. De beste oplossing is harmonisatie van de grondslag van de vennootschapsbelasting gekoppeld aan minimumtarieven.

Volgens de deskundigen dalen daardoor de transactiekosten voor bedrijven en wordt de steunfunctie van de vennootschapsbelasting gewaarborgd. Bovendien kan worden voorkomen dat bedrijven van twee walletjes eten: wel van goede collectieve voorzieningen profiteren, maar hiervoor onvoldoende belasting betalen.

Reageer op dit artikel