nieuws

Sanering Deventer havens

bouwbreed Premium

DEVENTER – Waterschap Groot Salland, de provincie Overijssel en de gemeente Deventer beginnen vandaag met de sanering van de Deventer havens. Ruim 100.000 kuub vervuild baggerslib wordt het komende halfjaar verwijderd.

Waterbodemonderzoek, uitgevoerd door het waterschap, toonde aan dat het slib is vervuild met onder meer zink, cadmium, koper, lood, minerale olie, pak�s. ddt�s en pcb�s. Inlaat van het rivierwater, voormalige bedrijvigheid in de haven en lozing van het riool zijn daar de afgelopen jaren de oorzaken van geweest. De sliblaag varieert in dikte van 20 tot 125 centimeter. Door het afvoeren van het slib naar het depot IJsseloog in het Ketelmeer wordt niet alleen de Deventer haven gesaneerd, maar ook diep genoeg gemaakt voor de scheepvaart. De havens worden gebruikt voor plezier- en beroepsvaart.

Aannemer Van Oord Nederland uit Gorinchem voert het werk uit. Het baggeren gebeurt alleen via het water, voornamelijk met behulp van graafmachines op pontons. Naast de baggerwerkzaamheden worden de meerstoelen in de haven vervangen en worden de remmingswerken gerenoveerd.

Reageer op dit artikel