nieuws

Rijk wil dat corporaties fors meer bouwen

bouwbreed

den haag – Corporaties moeten veel meer huizen bouwen dan de huidige 13.600 woningen per jaar. In ruil voor die toezegging, wil minister Dekker (VROM) verhuurders toestemming geven de huren geleidelijk op te trekken. Vanaf 2008 zouden de huren zelfs worden vrijgegeven.

Vandaag staat het onderwerp op de agenda van de ministerraad. Volgens RTL-Nieuws, dat woensdag uit een ontwerptekst citeerde, stijgen de huren in 2005 0,4 procentpunt boven op de inflatie van dat jaar. In 2006 is dat 0,8 procentpunt plus inflatie, en in het jaar daarop komt er 1,2 procentpunt bij. Dat plafond kan in 2008 vervallen bij voldoende nieuw aanbod van woonruimte. De notitie is 18 mei met koepelorganisatie Aedes besproken. Zij wil nog geen commentaar leveren zolang het kabinet officieel nog niets naar buiten heeft gebracht.

De stagnerende woningbouwproductie, de gebrekkige doorstroming en de daardoor oplopende wachtlijsten nekken vooral starters en mensen met een laag inkomen. In 1998 was er nog een tekort van 110.000 woningen, in 2002 waren dat er 170.000. In die tijd verhuisden steeds minder mensen, van 410.000 naar 320.000 huishoudens per jaar. Corporaties zijn verantwoordelijk voor 254.000 verhuizingen per jaar, terwijl het zeven jaar geleden nog om 335.000 doorstromers ging. Oorzaak is onder meer de magere nieuwbouwproductie, met een dieptepunt van 60.000 woningen in 2003. Dat moeten er de komende jaren gemiddeld 80.000 worden.

Het aantal nieuw gerealiseerde huurwoningen door corporaties nam toe van 12.600 in 2001 naar 13.600 in 2002. De toename van huurwoningen werd vooral veroorzaakt door nieuwbouw van eenheden in verzorgingshuizen. Ook bouwden de corporaties bijna 1000 koopwoningen meer dan in het jaar daarvoor (4300 in 2002 tegen 3400 in 2001). En meer woningen werden gesloopt: 8200 in 2001 tegenover 9700 in 2002.

Om het voor verhuurders aantrekkelijk te maken geld in nieuwbouw te steken, wil de VVD-bewindsvrouw de teugels voor de huren laten vieren. De afgelopen jaren waren woningcorporaties gebonden aan vaste huurverhogingen. Onder druk van de Tweede Kamer, die wegens de slecht draaiende economie aandrong op huurmatiging, is die dit jaar met gemiddeld 2,9 procent lager dan volgens die afspraken mocht.

Bovendien betaalden de corporaties 30 miljoen euro mee om de pijn voor ontvangers van huursubsidie te verzachten. Dekker wil ook in de toekomst dat de verhuurders een bijdrage leveren aan de betaalbaarheid van het wonen.

Een aandachtspunt, aldus de conceptnotitie, is de samenstelling van wijken. Verhuurders en gemeenten moeten afspraken maken om te voorkomen dat het huurbeleid “bijdraagt aan het ontstaan van eenzijdig samengestelde wijken”.

PvdA-kamerlid S. Depla is niet gewonnen voor de plannen, zei hij. Volgens hem zitten de woningcorporaties er met hun miljardenvermogens warmpjes genoeg bij om de bouwproductie op te trekken en hoeven de huurders daarvoor niet de rekening te betalen. Volgens het ministerie hebben de corporaties bijna 11 miljard euro vrij te besteden voor investeringen.

Reageer op dit artikel