nieuws

Rekenen maakt kustzone Noord-Holland veiliger

bouwbreed

delft – Adviesbureau WL|Delft Hydraulics gaat samen met ingenieursbureau Royal Haskoning voor de provincie Noord-Holland de ideeën voor de kustverdediging doorrekenen. WL berekent – rekening houdend met de zeespiegelstijging – voor diverse alternatieven de kosten en morfologische effecten.

De opdracht maakt deel uit van de tweede fase van het project Kustvisie 2050 dat is gericht op de totstandkoming van een duurzame en veilige kust. Uitgangspunt is dat veiligheid samen kan gaan met natuur, economie, toerisme en recreatie. Het project is een initiatief van de provincie Noord-Holland en borduurt voort op de resultaten van een gelijknamig initiatief van de provincies Noord- en Zuid-Holland. In het project Kustvisie werkt de provincie samen met gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat.

In de eerste fase van de studie Kustvisie 2050 zijn de problemen en mogelijke oplossingsrichtingen van de zeeweringen en badplaatsen in kaart gebracht. Gebleken is dat kustafslag zal toenemen. Bovendien treedt er bij een calamiteit meer schade op. Vastgesteld is ook dat nog nergens langs de Noord-Hollandse kust sprake is van direct gevaar, maar dat enkele zwakkere plekken versterking behoeven.

Versterking is mede noodzakelijk omdat is komen vast te staan dat de golfbelasting op waterbouwkundige werken aan de kust groter is dan waarmee in voorschriften rekening is gehouden. De zwaardere golfbelasting kan bijvoorbeeld bij de Hondsbossche en Pettemer Zeewering voor een grote golfoploop zorgen, waardoor er water over de dijk kan stromen. De kwaliteit van de grasmat en de onderliggende kleilaag is helaas niet voldoende.

Tijdens de tweede fase zullen de gevolgen en kosten van verschillende versterkingsvarianten worden berekend en getekend. Het gaat daarbij om de kust in de kop van Noord-Holland tussen Camperduin en Huisduinen alsmede Zandvoort, Kennemerstrand, IJmond, Bergen aan Zee en Egmond aan Zee. In oktober zijn de resultaten van de berekeningen bekend.

Reageer op dit artikel