nieuws

Regelgeving Europa nog verre van uniform

bouwbreed

delft – Terwijl de onderwerpen en de niveaus van voorschriften uit het Bouwbesluit weinig verschillen van de voorschriften uit andere landen, wijken systematiek en formulering van de prestatie-eisen van het Bouwbesluit zeer sterk af. Vooral de abstracte benadering maakt het Bouwbesluit opvallend moeilijk toegankelijk.

Dit blijkt uit een onderzoek dat op verzoek van het ministerie van VROM is uitgevoerd door Henk Visscher en Frits Meijer, onderzoeksinstituut OTB, TU Delft en Linda Sheridan, OTB research fellow.

Het onderzoek moest inzicht geven in hoe de Nederlandse bouwregelgeving zich in omvang, niveau en systematiek verhoudt tot die in de ons omringende landen Engeland en Wales, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Noorwegen, België en Denemarken. De onderwerpen van de technische bouwvoorschriften die de onderzoekers vergeleken zijn onder meer trappen, brandveiligheid en vluchtroutes, inbraakpreventie geluidsisolatie tussen kamers en toegankelijkheid en afmetingen van vertrekken.

De onderwerpen en de niveaus van de Nederlandse voorschriften wijken weinig af van de buitenlandse voorschriften. Na de verhoging van de eisen voor trappen in het Bouwbesluit van 2003 komt het niveau van die voorschriften overeen met de eisen in andere landen. Volgens de onderzoekers waren voordien de Nederlandse eisen beduidend lager.

In tegenstelling tot het Bouwbesluit worden in een aantal landen niet of nauwelijks eisen gesteld aan de afmetingen van ruimten.

De abstracte benadering maakt het Bouwbesluit volgens de onderzoekers opvallend moeilijk toegankelijk.

Uniformering van bouwvoorschriften op Europees niveau is momenteel grotendeels beperkt tot productspecificaties en meetmethoden. De analyse van de voorschriftenstelsels in de verschillende landen op bouwwerkniveau toont diverse belemmeringen voor meer fundamentele harmonisatie. Een uniforme formulering van technische bouwvoorschriften in landen van de Europese Unie lijkt een voorwaarde om tot verdere harmonisatie te komen.

Reageer op dit artikel