nieuws

Producenten in greep snelgroeiend optimisme

bouwbreed

voorburg – Het optimisme van de fabrikanten is in april opmerkelijk toegenomen. Het vertrouwen steeg volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek dankzij een onverwachte tussensprint tot het hoogste niveau sinds februari 2001.

Uit de conjunctuurmeting van het CBS blijkt dat steeds meer ondernemers toenemende productie verwachten. Gelijktijdig wordt in een afnemend aantal directiekamers geklaagd over te hoge voorraden gereedstaande producten. Het oordeel over de orderpositie verbeterde voor de negende maand op rij.

De producenten van metalen constructiewerken wrijven zich in de handen vanwege de weer aanzwellende orderstroom. Tegenover de 15 procent van de ondernemers die een maand geleden aangaf op minder opdrachten te rekenen, staat in mei een meerderheid van 7 procent welke de vraag ziet toenemen. De orderpositie bevindt zich op 109,4 procent van de situatie in de zomer van het jaar 2000. Ruim een kwart van de ondernemers denkt hogere afzetprijzen te kunnen realiseren.

Hogere prijzen

Ook de inkopers van ketels voor de centrale verwarming en radiatoren kunnen zich schrap zetten. Bijna eenderde van de ondernemers stelt zich in op hogere prijzen. Terwijl in maart en april de productie nog in mineur was, draaiden in mei in een op de vijf bedrijven de machines weer op hogere toeren. Na de 38 procent die vorige maand nog een afname van de productie voorspelde, betekent de meerderheid van 22 procent welke de bedrijvigheid ziet toenemen een regelrechte omslag. De orderpositie ligt op 125 procent van het niveau vier jaar geleden. Van de ondernemers geeft 7 procent aan uitbreiding van de personele sterkte te overwegen.

In het segment hang- en sluitwerk gaat 44 procent van de ondernemers uit van stijgende prijzen. De orderpositie ligt nog 15,1 procent achter bij de situatie medio 2000. Ook al omdat de productiviteit weer wordt opgevoerd, stijgen volgens een op de vijf ondernemers de voorraden. De angst voor verdere inkrimping van het corps medewerkers lijkt geweken. Terwijl in maart nog bijna een kwart van de producenten schrapte in zijn personeelsbestand, is deze maand nauwelijks nog iemand te vinden die een dalend aantal werknemers voorspelt.

De timmerindustrie geeft in de conjunctuurmeting van het CBS een vrij stabiel beeld. De bedrijvigheid neemt toe en 5 procent van de ondernemers denkt weer aan stijgende prijzen. Het personeelsbestand vertoont weer trekjes van groei. Over het binnenhalen van nieuwe orders is nog steeds eenvijfde van de ondernemers ontevreden. De voorraden nemen licht af.

In de baksteenindustrie ziet 35 procent van de ondernemers de bedrijvigheid weer toenemen. Terwijl in maart en april nog 16 procent van de producenten zich rijk rekende met hogere prijzen, legt deze maand een meerderheid van 6 procent zich neer bij lagere opbrengsten.

Reageer op dit artikel