nieuws

Miljoenen aan voorschotten onrechtmatig uitgekeerd

bouwbreed

den haag – Het ministerie van VROM heeft vorig jaar 26 miljoen euro aan twaalf projecten voor stedelijke vernieuwing verstrekt zonder dat daarvoor de regels in acht zijn genomen.

De Algemene Rekenkamer heeft dit ontdekt bij een controle van het jaarverslag over het jaar 2003 van het ministerie.

De projecten vielen onder het Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV). Gebleken is dat VROM door een verlenging van de indieningstermijnen voor subsidie geen tijd heeft gehad om voor deze projecten de verplichte uitvoeringsprotocollen op te stellen. Desondanks zijn door het ministerie wel de voorschotten uitgekeerd.

Volgens de eigen accountantsdienst van het ministerie is voor negen projecten gehandeld in de geest van de subsidieverlening. De drie overige aanvragen, gezamenlijk 10,5 miljoen euro, zijn wel ten onrechte uitgekeerd. De Algemene Rekenkamer vindt echter dat de voorschotten aan alle twaalf projecten onrechtmatig zijn en beveelt VROM aan maatregelen te nemen om te zorgen dat de regels beter worden nageleefd.

Reageer op dit artikel