nieuws

Meer controle Kamer op grote infraprojecten

bouwbreed Premium

den haag – Een toetsingskader moet de Tweede Kamer optimale handvatten geven om de kosten van grote infrastructuurprojecten in de hand te houden.

Dit stelt de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (TCI) in een brief aan de Kamer. Delen van de brief waren afgelopen zaterdag al uitgelekt.

De TCI, onder voorzitterschap van PvdA-kamerlid A. Duivesteijn (�commissie-Duivesteijn�), onderzoekt momenteel de gang van zaken rond de planvorming en uitvoering van de Betuwelijn en hsl-zuid. In november verschijnt het eindrapport, waarin het idee van het toetsingskader verder wordt uitgewerkt.

Dit toetsingskader verdeelt een groot project in drie fasen: de initiatief-, uitwerkings- en uitvoeringsfase. Het begin en eind van elke fase dient duidelijk te worden gemarkeerd door een besluit van de Tweede Kamer. Voor elke fase moeten de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen, waaronder die van de Kamer, duidelijk zijn vastgesteld. Aan het eind van elke fase moet vervolgens een integrale afweging plaatsvinden over het project, waarbij ter discussie staat of en onder welke voorwaarden het project doorgaat naar de volgende fase, zo stelt de TCI voor.

Zuiderzeelijn

Volgens de commissie-Duivesteijn kan het toetsingskader voor het eerst worden toegepast op het eerstvolgende grote project, namelijk de Zuiderzeelijn. Dit project bevindt zich momenteel in de initiatieffase. Voor deze snelle verbinding tussen Schiphol en Groningen is de zogeheten �geïntegreerde tracé/mer-aanbestedingsprocedure� geïntroduceerd, waarbij marktpartijen middels een prijsvraag hun plannen kunnen indienen. Het kabinet heeft zijn voorkeur uitgesproken voor een magneetzweefbaan of een hogesnelheidslijn. Als eind 2005 blijkt dat de plannen van de bedrijven niet voldoen aan het nog vast te stellen programma van eisen, kan alsnog worden gekozen voor de goedkopere optie van een intercityverbinding.

De TCI stelt dat een integrale afweging van de Kamer na afloop van de initiatieffase “problematisch” is als niet vooraf samen met het kabinet is gekozen voor een toetsingskader. “Immers, het is niet uit te sluiten dat het reeds genomen regeringsbesluit, de start van de aanbestedingsprocedure, onomkeerbaar is”, aldus de commissie. Het ligt dan in de lijn om “juridisch en financieel een vervolg te geven” aan de plannen van de marktpartijen als ze voldoen aan het programma van eisen, meent de commissie.

Het kabinet heeft ruim 2,7 miljard euro voor de Zuiderzeelijn gereserveerd. De betrokken provincies en gemeenten betalen gezamenlijk maximaal 1,2 miljard. Marktpartijen leggen het nu nog onbekende restbedrag in.

Reageer op dit artikel