nieuws

Kamer eist uitleg Nota mobiliteit

bouwbreed Premium

den haag – De Tweede Kamer wil met minister Peijs (verkeer) voor de zomer praten over de hoofdlijnen van de Nota mobiliteit. Het uitstel van de nota tot na de zomer is voor een ruime kamermeerderheid onaanvaardbaar. Peijs wilde echter geen centimeter toegeven en moest per motie tot een notitie worden gedwongen.

Peijs gaf aan dat zij aan de planwet is gebonden en niet anders kan. De vertraging van de Nota mobiliteit leidt ertoe dat pas in 2005 het kabinetsstandpunt naar buiten komt. Kamerlid S. Dijksma (PvdA) vroeg Peijs of ze nog wel aan de slag wil met de nota. De minister beaamde dat, maar weigerde eerst een notitie op te stellen. Dat kost volgens haar onnodig tijd van de mensen die aan de Nota mobiliteit moeten werken en bovendien moet ze dan met de hoofdlijnen langs het kabinet. “En die staan allemaal al in de Nota ruimte”, aldus de minister.

De Kamer is het niet met haar eens, omdat de nota over het algemene mobiliteitsbeleid gaat, dus inclusief het spoor en een mogelijkheid tot kilometerheffing. De PvdA, diende daarom ondersteund door CDA, VVD, D66, LPF, SP en GroenLinks een motie in die de minister verzoekt nog voor 1 juni met de notitie te komen. De Kamerleden willen nog voor de zomer met de minister over de hoofdlijnen van de komende Nota mobiliteit overleggen.

De minister wijt het vooruitschuiven van haar nota aan de vertraging van de Nota ruimte en aan de decentrale overheden. Vanwege de planwet is ze verplicht met provincies en gemeenten te overleggen over de inhoud van deel 1 van de planologische kernbeslissing, nog voordat de inspraak ingaat.

C. van der Staaij (SGP) vroeg haar het stuk zo snel mogelijk af te ronden en dan in de zomer de inspraak te houden. “Een debat op hoofdlijnen lijkt op het willen inspreken van de Tweede Kamer en lost het probleem van de vertraging niet op”, aldus Van der Staaij.

De Nota mobiliteit zou aanvankelijk in juni verschijnen, maar de minister liet deze week weten pas na de zomer klaar te zijn.

Reageer op dit artikel