nieuws

Grondmarkt Groene Hart verziekt door rode waas

bouwbreed

rotterdam – Het Groene Hart heeft volgens F. de Zeeuw van Bouwfonds behoefte aan planologische duidelijkheid, zodat de grondmarkt in rustiger vaarwater terechtkomt. “De grondmarkt is hier verziekt, omdat nu over het gehele gebied een rode waas hangt”, aldus De Zeeuw.

Ook moet voor het gehele gebied één grondexploitatie gelden, met verevening van kosten en opbrengsten. De Zeeuw, directeur Nieuwe Markten van Bouwfonds Ontwikkeling, betoogde dit gisteren tijdens een congres over de Nota ruimte in het WTC in Rotterdam.

Volgens De Zeeuw kunnen de waardevolle delen van het Groene Hart alleen worden behouden door het motto �Behoud door ontwikkeling�. “Overheden moeten aan de hand van kwaliteitszonering bepalen waar landbouw, natuur, water, recreatie, woon- en bedrijfsbebouwing gaan domineren. Maak een perspectief op wat langere termijn, bepaal de gebieden voor woningbouw niet te benauwd, opdat niet na een jaar weer �rondje bebouwing aan de rand van het Groene Hart� op de agenda verschijnt. Op deze manier komt de grondmarkt ook tot rust, aldus De Zeeuw. “Zo kan bijvoorbeeld de prijs voor agrarische grond weer rond 3,50 euro per hectare belanden, terwijl nu de vraagprijs op sommige plaatsen zeker het dubbele bedraagt”, betoogt hij.

Eén grondexploitatie in het Groene Hart of in enkele grote deelgebieden kan naar zijn mening als “financieel-economisch motorblok” fungeren in de uitvoeringsstrategie. Een groot deel van de grondopbrengsten van met name de gebouwde woningen wordt gebruikt voor de realisering van de �groene� en �blauwe� programma�s. Vanwege de lange looptijd van zo�n vijftien jaar, met onregelmatige inkomsten- en uitgavenstromen, is fondsvorming wel noodzakelijk, aldus De Zeeuw.

Reageer op dit artikel