nieuws

FNV Bondgenoten legt akkoorden terzijde

bouwbreed

utrecht – FNV Bondgenoten heeft als eerste besloten bestaande akkoorden naast zich neer te leggen. Zowel het wao-akkoord als het najaarsakkoord over loonmatiging is niet langer heilig voor s lands grootste vakbond.

Bondgenoten voelt zich niet langer gehouden aan de afspraak om geen aanvulling op het loon te eisen voor werknemers die langer dan een jaar ziek zijn. Vorig jaar kwamen werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid overeen af te zien van de aanvullingen. Voorwaarde daarbij was wel dat het kabinet het SER-advies over de wao zou overnemen.

Volgens een aantal met name FNV-bonden hebben al geconstateerd dat het kabinet selectief is gaan shoppen in het SER-advies. Reden voor Bondgenoten om de afspraak geen aanvullingen te eisen, naast zich neer te leggen. Daarmee riskeert de bond overigens wel dat werknemers hun recht op wao verliezen. Minister De Geus heeft al eerder aangekondigd dat als in cao�s een aanvulling wordt afgesproken boven de 70 procent die de wao uitkeert, hij de toegang tot de cao zal dwarsbomen. Daarnaast trekt Bondgenoten zich ook niets meer aan van de afgesproken loonmatiging. Dit blijkt uit het vastgelopen overleg over de cao van Akzo Nobel. De bonden gaan nu het eindbod van de werkgevers met een negatief advies voorleggen aan de leden.

Het punt in deze cao is dat aanvankelijk de bonden voorstelden een cao voor zeven maanden af te sluiten met een eenmalige resultaatafhankelijke uitkering van 800 euro. Voor zo�n korte cao wilde Akzo Nobel echter de beurs niet trekken.

Een langer contract wilde Bondgenoten ook nog wel maar dan moest er een structurele loonsverhoging van 1,25 procent per 1 januari 2005 inzetten. Achtergrond hierbij was het afketsen van een centraal akkoord over prepensioen het Najaarsakkoord over loonmatiging in 2005 eveneens van tafel was.

Akzo Nobel wilde hier evenmin op ingaan maar wilde wel de afspraak maken geen aanvulling te geven in het tweede ziektejaar. Dat nu was uiteraard voor de bond weer onbespreekbaar.

Reageer op dit artikel